Gabler leverer resultater og skaper muligheterGabler leverer resultater og skaper muligheter

Investering

» Våre kunder har eksklusiv tilgang til noen av verdens mest anerkjente forvaltningsmiljøer. Det nyter kundene godt av i form av høy avkastning.

Gabler Investments kunder er større investorer. Det er pensjonskasser, stiftelser, kommunale fond og investeringsselskaper.

For profesjonelle investorer er det essensielt å finne de forvalterne som har best forutsetning for å skape meravkastning fremover. De skal ikke bare finnes: Å få tilgang hos de beste er krevende. Alle ønsker å investere hos dem, og de velger selv sine kunder.

Ring oss på +47 969 49 880 for en uforpliktende samtale.

Tor Sydnes
Tor SydnesAdm. Dir
Gabler Investments AS

Vår oppgave

Gabler Investments så dagens lys i år 2000 som et resultat av en samtale under et middagsselskap.

Gründerne mente at bankene, som leverandør av investeringsprodukter, utnyttet kompetansefortrinnet til å ta for høy pris og ikke alltid gi råd til kundens beste.

Det var et behov i markedet for rådgivere som kunne være kundens representant i møtet med leverandørene. En slik rådgiver skulle evaluere investeringsprodukter og forhandle kostnader på vegne av kundene og kun sitte på kundens side av bordet.

Rådgivingsmiljøet måtte være helt uavhengig og ikke ha egne produkter. Selskapets inntjening måtte ute-lukkende komme fra selskapets kunder, og utvikling av kundenes kompetanse skulle være en kjerne-virksomhet. Gablers skulle være investorenes «inn-kjøpsavdeling».

Det var selskapets forretningside ved oppstart. Det er fortsatt selskapets hovedoppgave og like viktig i dag.