close

Investments

I Gabler Investments har vi et kompromissløst fokus på våre kjerneleveranser avkastning, risikostyring og rapportering. Absolutt uavhengighet har alltid vært driveren i vår virksomhet.

Årsrapport 2019 – Gabler Investments

2019 ble et svært godt år for Gablers kunder. Les mer om året som gikk i vår årsrapport her. God lesning!

Les mer

Markedsrapporter

Følg utviklingen i aksje- og rentemarkedet på månedlig basis. Vi ønsker å bidra til at du kan tenke langsiktig i din forvaltning, samtidig som du holder deg oppdatert på det som skjer i det korte bildet.

Les mer