close

Daniel Larsen

Co-Chief Investment Officer

Daniel har en bachelor i Business and Administration og master i Management, Corporate Finance, fra Handelshøyskolen BI i 2003. I tillegg er han sertifisert finansanalytiker og porteføljeforvalter, og har en MBA fra Norges Handelshøyskole. Daniel har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000, og har lang erfaring som analytiker fra både Orkla ASA og Solsten AS.

Daniel har jobbet i Gabler siden 2016 innenfor forvalterseleksjon og forvalterovervåkning, med hovedfokus på aksjer. I tillegg bistår Daniel i arbeidet med finansiell rådgivning, aktivaallokering, porteføljekonstruksjon og risikostyring for Gablers kunder.