close

Vårt samfunnsansvar

Bærekraft

Som uavhengig rådgiver og porteføljeforvalter er kundens bærekraftshensyn også våre bærekraftshensyn.

Les mer

Samfunnsengasjement

Vi ønsker å bidra med å skape engasjement rundt våre mål for bærekraft, både innad i organisasjonen og i samarbeid med resten av samfunnet.

Les mer