close

Aktuar & risk management

Vi hjelper forsikringsselskaper og pensjonskasser med rådgivning og rapportering innen aktuartjenester, risk management og etterlevelse. Gjennom vår kompetanse og erfaring skal vi hjelpe våre kunder å se, forstå og sikre fremtiden.

Som Norges største og mest kompetente uavhengige aktuarmiljø, er vi opptatt av å finne de beste løsningene for våre kunder. Vi er ansvarshavende aktuar for mer enn 40 pensjonskasser, både i privat og offentlig sektor, og utfører alle typer aktuarberegninger og analyser. Vi leverer risikostyring og bistår med etterlevelse av regelverk, blant annet rundt Solvens II / IORP II-regelverket.

Tjenester

Vi hjelper deg med

check
Aktuarfunksjon og aktuarielle tjenester
close
check
Rådgivning
close
check
Myndighetsrapportering
close
check
Rapportering for styre og ledelse
close
check
Etterlevelsestjenester
close

Krav til utkontraktering og meldeplikt

Verdipapirforetak, captives, pensjonskasser og brannkasser har mistet sitt tidligere unntak fra meldeplikt ved utkontraktering, og alle foretak underlagt finanstilsynsloven ble underlagt mer omfattende krav til oppfølging av utkontrakterte oppgaver.

Les mer

Strengere krav med IORP II

IORP II-direktivet fastsetter felles standarder som sikrer trygghet for tjenestepensjonen og beskytter pensjonsordningens medlemmer og mottakere.

Les mer