Gabler skaper resultater som gir muligheterGabler skaper resultater som gir muligheter

Gabler sin misjon er å skape resultater som gir muligheter. Dette skal vi oppnå gjennom at vi hjelper våre kunder til å se, forstå og sikre sin fremtid innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler skal levere trygge og gode pensjons- og forsikringsløsninger, i tillegg til god avkastning til våre kunder. Dette gjør vi gjennom å ha høyt kompetente medarbeidere, moderne og fleksible teknologiske løsninger, gode sammarbeidspartnere og fokus på ledelse.

Vi leverer uavhengig rådgivning, rapportering og analyse, i tillegg til pensjonsadministrasjon og regnskap til offentlig og privat sektor. Vi gir også uavhengig rådgivning til ansatte i bedrifter.

Våre kunder består av 63 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stilftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til 120 ansatte, har 215 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både eiere og kunder.

Gabler AS eies primært av ansatte i selskapet. Vår eierstruktur er én av grunnene til at vi kan kalle oss en uavhengig aktør innen pensjon, forsikring og kapitalforvaltning. Dette bidrar til å sikre våre kunder god og objektiv rådgivning.

Gabler er lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, der våre dedikerte fagfolk hjelper virksomheter i hele Norge. Vi bidrar til at våre kunder er godt rustet både i dag og for fremtiden hva gjelder pensjon, investering og forsikring.

Aksel Bjerkvik
Aksel BjerkvikKonsernsjef