close

Pensjon

Vi bistår våre pensjonskasser med administrative pensjons- og regnskapstjenester. I tillegg tilbyr vi pensjonsrådgivning og kurs for våre pensjonskassekunder. Enkelte tjenester kan også tilbys forsikringsselskaper, kommuner og andre offentlige eller private virksomheter.

Nytt regelverk for offentlig tjenestepensjon – hva betyr det for deg?

Det skal lønne seg å jobbe lenger, og det skal bli enklere å kombinere lønn og pensjon. Her får du hovedtrekkene i de nye reglene for deg som er født fra og med 1963.

Les mer