close

Pensjon

Vi bistår våre pensjonskasser med administrative pensjons- og regnskapstjenester. I tillegg tilbyr vi pensjonsrådgivning og kurs for våre pensjonskassekunder. Enkelte tjenester kan også tilbys forsikringsselskaper, kommuner og andre offentlige eller private virksomheter.

Offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 eller seinere

Det skal lønne seg å jobbe lenger, og det skal bli enklere å kombinere lønn og pensjon. Se hovedtrekkene i regelverket.

Les mer