close
Pensjon

Seniorkurs med individuell oppfølging – privat sektor

Åpne og bedriftsinterne seniorkurs med påfølgende individuelle møter og beregninger. Kurs 16. oktober er for ansatte med tjenestepensjon etter reglene for privat sektor.

16
okt
place Gablers lokaler - Solliplass, Oslo.
access_time09:00 - 12:00
today16. oktober 2019

Få hjelp med dine pensjonsvalg

Vi tilbyr både åpne seniorkurs for ansatte med tjenestepensjon etter reglene for pensjon i offentlig og privat sektor. I tillegg holder vi bedriftsinterne seniorkurs, der vi kan tilpasse kurset til bedriftens pensjonsordninger.

Seniorkurs med to timers felles gjennomgang av de ulike pensjonsordningene og reglene for disse.

Individuell beregning og veiledning

Kurset følges opp med individuelle møter av 1-2 timers varighet, der den enkelte får diskutert, beregnet og vurdert ulike pensjonsalternativer. Målsetningen med kurset er at den enkelte skal få god kjennskap til pensjonsreglene og et godt grunnlag for å foreta sine pensjonsvalg.

Kurset er rettet spesielt mot ansatte som er 60 år og eldre, og som dermed som nærmer seg tidspunktet for å skulle gjøre pensjonsmessige valg.

Den ansatte får med seg skriftlig dokumentasjon på brutto og netto beregninger fra møtet.

Dette lærer du


Agenda vil variere noe, avhengig av om kurset avholdes for ansatte med offentlig eller privat tjenestepensjon.

Hovedpunkter som gjennomgås på kurs i privat sektor:
• folketrygd og pensjonsreform
• alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen
• avtalefestet pensjon (AFP)
• pensjon fra tidligere arbeidsforhold
• fleksibelt uttak av pensjon
• pensjon i kombinasjon med arbeid
• kombinasjon av ulike pensjonsytelser
• skatt og privatøkonomi

De åpne kursene og individuelle møtene holdes i Gablers lokaler. Bedriftsinterne kurs kan etter ønske holdes i bedriftens egne lokaler, eller hos oss.

Tid

PRIVAT SEKTOR

16. oktober
kl. 09.00 – 12.00
Inkludert kaffepause.

OFFENTLIG SEKTOR

29. oktober
kl. 09.00 – 12.00
Inkludert kaffepause.

Sted

Åpne og bedriftsinterne kurs holdes på angitt dato i Gablers lokaler. For bedriftsinterne kurs tilpasser vi kurssted og avtaler ønsket dato.


Er du interessert i å melde deg på et kurs, ta gjerne kontakt.
Ring oss på mobil 94 80 20 00, eller send en mail til raadgivning@gabler.no.


Kursleder

Hilde Bang Nordstoga

Fagsjef og seniorrådgiver for pensjon i Gabler

Hilde er jurist med spesialfag trygderett, og har spisskompetanse på folketrygd, tjenestepensjon og AFP, i privat og offentlig sektor. Hun har bred erfaring som kurs- og foredragsholder, og har jobbet i over 20 år med å bistå offentlige og private virksomheter med rådgivning innenfor pensjonsområdet.


Ta kontakt for å avtale tid for kurs.

Les mer om følgende emner:
InvesteringPensjon