close

Personvernerklæring

Personvernerklæring for besøkende på Gablers nettsiderGabler AS (org.no 916 485 387), heretter benevnt «Gabler» eller «vi», er behandlingsansvarlig for behandling av de personopplysningene som vi har samlet inn om deg i forbindelse med dine besøk på våre nettsider gabler.no.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Gabler samler inn personopplysninger om deg hver gang du besøker våre nettsider, hvordan vi bruker de innsamlede opplysningene og hvilke rettigheter du har.

For andre typer av innsamlinger og behandlinger av personopplysninger enn de som er omtalt her, gjelder egne personvernerklæringer.
Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på personvern@gabler.no.


1. Hvilke personopplysninger om deg samler vi inn, til hvilke formål og rettsgrunnlag for behandlingen

Informasjonskapsler (cookies)
Vi samler inn personopplysninger om deg gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider.

Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså på din datamaskin.

Når du besøker gabler.no, registrerer vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av våre nettsider, for eksempel:

  • din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • dine elektroniske spor, for eksempel hvilke nettsider du besøker
  • teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

Formålet med bruken av informasjonskapsler er å:

  • lære av din adferd, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet og innhold, samt brukeropplevelse
  • tilpasse nettstedets innhold, slik at det blir mest mulig relevant for deg
  • gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker – du kan oppleve å se annonser fra Gabler på andre nettsteder basert på innholdet på våre nettsider som du har besøkt. Informasjonskapslene som brukes for å få til det, inneholder kun informasjon om hvilke nettsider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som person.

Vi benytter Google Analytics til trafikkanalyse på gabler.no og våre tilhørende nettsider. Du kan reservere deg mot Google Analytics på denne nettsiden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De fleste nettlesere automatisk aksepterer informasjonskapsler. Innstillingen, inkludert forhåndsinnstillingen på din datamaskin er å forstå som et samtykke dersom denne tillater bruk av informasjonskapsler.

Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre innstillinger på din datamaskin til å avvise disse. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du vil kunne miste funksjonalitet på gabler.no og på andre våre nettsider. Det er dessverre ikke teknisk mulig å logge inn på de av våre nettsider som krever pålogging, hvis du ikke aksepterer at vi legger informasjonskapsler i nettleseren din.

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Nyhetsbrev
Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra ulike fagområder og informasjon om Gablers arrangementer. Det er frivillig for deg som besøker våre nettsider, å melde deg på abonnement av våre nyhetsbrev – når du har gjort dette, anser vi at du har samtidig gitt oss et samtykke til at vi behandler de personopplysninger som du har oppgitt ved påmelding til nyhetsbrev.

For at vi skal kunne sende nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse. For å kunne invitere deg til aktuelle arrangementer registrerer vi også ditt navn og hvilken virksomhet du arbeider for.

Du kan når som helst oppdatere din kontaktinformasjon eller melde deg av våre nyhetsbrev via linkene nederst i nyhetsbrevet.


2. Hvem vil vi utlevere personopplysninger om deg til

Vi vil som en del av vår virksomhet benytte ulike IT-leverandører, blant annet for å kunne tilby våre kunder nettbaserte rapporteringsverktøy. Slike IT-leveranser vil ofte kreve at våre IT-leverandører behandler personopplysninger på vegne av oss. I slike tilfeller vil Gabler inngå databehandleravtaler med sine IT-leverandører.


3. Hvor lenge vil vi lagre personopplysninger om deg

Gabler vil lagre personopplysninger om deg så lenge dette er nødvendig for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.

Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Personopplysningene som ble registrert ved din påmelding til våre nyhetsbrev, slettes når du melder deg av nyhetsbrev. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv.


4. Dine rettigheter

Den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Vær klar over at i visse tilfeller vil det gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, skal du henvende deg til Gabler – du vil finne vår kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

Innsyn
Du har rett til innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg.

Retting eller sletting
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Dersom Gabler ikke har gjort det på eget initiativ, kan du kreve at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg blir rettet og at eventuelle opplysninger om deg som Gabler ikke har adgang til å behandle, blir slettet.

Begrensning av behandling
Du har rett til å be om at Gabler begrenser bruken av dine personopplysninger til kun lagring.

Innsigelse mot behandling
Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger der hvor en slik behandling er basert på ivaretakelse av Gablers berettigede interesser. Gabler vil i slikt tilfelle ha plikt til å ikke lenger behandle personopplysningene om deg med de unntak fra denne plikten som følger av den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven.

I tilfeller hvor dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot slik behandling av dine personopplysninger.

Dataportabilitet
Du har rett til å motta fra Gabler de personopplysningene som du selv har gitt oss og som var nødvendige for å oppfylle den inngåtte kundeavtalen. Gabler skal sende slike opplysninger til deg i et strukturert og maskinleselig format. Når det er teknisk mulig, har du rett til å få overført slike personopplysninger direkte fra Gabler til en annen behandlingsansvarlig.

Klageadgang til Datatilsynet
Dersom du mener at Gabler ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Før du retter en eventuell klage til Datatilsynet, vil vi gjerne anmode deg om å kontakte oss slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger eller oppklare eventuelle misforståelser.


5. Endringer til denne personvernerklæringen

Gabler reserverer seg retten til å kunne gjøre endringer til denne personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil alltid være publisert på vår nettside gabler.no.


6. Vår kontaktinformasjon

Gabler AS
Postboks 1818 Vika
0123 Oslo
personvern@gabler.no