close

Personvernerklæring

Personvernerklæring for besøkende på Gablers nettsider

Dette er en overordnet personvernerklæring for Gabler AS og datterselskaper. Se egen utvidet personvernerklæring for Gabler Investments AS og pensjonskassene hvis relevant.Gabler AS legger vekt på ditt personvern. I dette dokumentet gir vi deg informasjon om hvordan vi, i henhold til personvernforordningen, (EU) 2016/679, forkortet GDPR, bruker og beskytter personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som besøkende på våre nettsider.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, f.eks. navn, personnummer, kjønn, adresse, telefonnummer, bankkonto og inntektsopplysninger.

Om informasjonskapsler/cookies  

En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes fra vårt nettsted og lagres på din datamaskin, for å gjøre brukerens opplevelse mer effektiv. Filene kan kun leses av gabler.no og brukeren selv. Bruk av nettstedet kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7 b kan vi lagre informasjonskapsler på enheten dersom de er strengt nødvendig for driften av dette området. For andre typer informasjonskapsler kreves det samtykke fra deg som bruker.  

Se liste over informasjonskapsler her 


Hvem er behandlingsansvarlig for opplysningene dine?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger, og den som er ansvarlig for å overholde regelverket, også der behandling skjer hos underleverandører.  

Gabler AS (org.no 916 485 387) ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. 

Databehandlere

Gabler har inngått avtaler med underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Disse omtales som databehandlere. Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av Gabler og vil ikke kunne bruke opplysningene for andre formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene. 

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle vår avtale med deg. Dette kan innebære å svare på henvendelser, sende ut aktuelle nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer eller arrangementer.

Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunnen av siste e-post du har mottatt, eller gi oss beskjed på post@gabler.no. Vi fjerner deg da umiddelbart fra ønskede e-postlister.

Hvor kan vi hente opplysningene fra?

Gabler AS innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Dersom vi henter opplysninger fra andre steder vil vi informere deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt.  

For å sikre etterlevelse av Gablers informasjonsplikt etter åpenhetsloven må Gabler behandle personopplysninger knyttet til de som ber om informasjon. Personopplysningene som behandles vil primært være kontaktinformasjon, samt andre opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre behandling av informasjonskravet.

Ved påmelding til seminarer og arrangement vil Gabler AS kunne be deg om å registrere navn, organisasjon, e-post, telefonnummer, stilling og fakturareferanse. Opplysninger deles ikke med andre. Unntak er navn og organisasjon, som kan bli delt med øvrige deltakere på arrangementet.

På innloggede sider gjelder egne personvernerklæringer.

Hvem leverer vi opplysninger til?

Gabler vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovpålagt eller i overenstemmelse med norsk personvernlovgivning, og utleveringen blir gjort for de formål som kommer frem av denne personvernerklæringen. Slike tredjeparter kan være banker, finansielle og juridiske rådgivere og skattemyndigheter.

Personopplysninger kan bli utlevert til:

  • Skatteetaten, som følge av Gablers opplysningsplikt etter skatteforvaltningsloven
  • Økokrim som følge av Gablers rapporteringsplikt i hvitvaskingsloven
  • Finanstilsynet som følge av Gablers rapporteringsplikt i verdipapirhandelloven.

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt også utleveres til andre myndigheter.  

Gabler AS, inkludert underleverandører, overfører ikke opplysninger til tredjeparter utenfor EU/EØS.

Vi har taushetsplikt

Gabler AS har taushetsplikt om dine personopplysninger. Taushetsplikten innebærer at opplysninger ikke kan utleveres til andre med mindre du samtykker til det eller lovhjemmel opphever taushetsplikten.

Et samtykke skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og hvem opplysningene utleveres til. Personopplysninger kan ellers utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Hvilke rettigheter har du?

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til innsyn i våre opplysninger om deg, og du kan kreve disse rettet dersom disse skulle vise seg å være uriktige eller ufullstendige. Vi er forpliktet til å gi deg tilbakemelding innen 30 dager.

Rett til sletting

Gabler AS oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer. Opplysningene blir slettet når de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for, i henhold til GDPR artikkel 17.  Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, er vi pålagt å lagre nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysninger frem til lovpålagte lagrings- og foreldelsesfrister opphører.

Rett til begrensning

I noen situasjoner har du rett til å be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dersom dette blir gjort kan opplysningene dine lagres, men ikke benyttes til noe. Hvilke tilfeller dette gjelder for er beskrevet i GDPR artikkel 18.

Rett til dataportabilitet

Rett til dataportabilitet innebærer at du kan få utlevert personopplysninger om deg selv, og bruke disse som du vil på tvers av systemer og tjenester. Opplysningene skal utleveres i et maskinlesbart og vanlig brukt filformat. Dette skal gjøre det enklere for deg å bytte tjenesteleverandør.

Særlig om klagetilfeller

Gabler AS vil også ha lov til å kunne behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse til Gabler AS der hvor denne veier tyngre enn hensynet til dine rettigheter og friheter. Et eksempel på en slik berettiget interesse er en mulighet til å kunne forsvare seg mot rettslig klage.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Gabler AS har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse. Gabler AS har begrenset tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg. Kun de som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dem. 

I Gabler AS skjer ingen automatiserte avgjørelser, det vil si avgjørelser som utelukkende baseres på maskinell behandling. Gabler AS bruker heller ikke personopplysninger til markedsføring eller profilering. 

Klage til Datatilsynet

Dersom du lurer på noe angående erklæringen eller Gabler AS sin behandling av personopplysninger, ber vi deg kontakte oss på telefon +47 24 13 07 00 eller på e-post personvern@gabler.no.  Vi er forpliktet til å gi deg tilbakemelding innen 30 dager.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer overens med beskrivelsen, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, har du anledning til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Navn: Gabler AS 

E-post: personvern@gabler.no 

Telefon: +47 24 13 07 00 

Postadresse: Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 6.7.2023