close

Personvernerklæring pensjonskassen

Personvernerklæring for besøkende på Pensjonskassens nettsiderDette dokumentet beskriver hvordan pensjonskassen samler inn og bruker personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, inntektsopplysninger og lignende. 

Om informasjonskapsler/cookies  

En informasjonskapsel er en liten bit av data (tekstfil) som et nettsted – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din å lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstillingene eller innloggingsinformasjonen.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7 b kan vi lagre informasjonskapsler på enheten dersom de er strengt nødvendig for driften av dette området. For andre typer informasjonskapsler kreves det samtykke fra deg som bruker.   

Informasjonskapslene vi benytter samler ikke inn personopplysninger.


Hvem er behandlingsansvarlig for opplysningene dine?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger, og den som er overordnet ansvarlig for å overholde regelverket. Det er pensjonskassen som er behandlingsansvarlig for pensjonskassens behandling av personopplysninger, også der behandling skjer hos underleverandører. Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig finner du på nettsiden til pensjonskassen.

Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?

Personopplysninger er nødvendige for at pensjonskassen skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg som rettighetshaver, og sikre at korrekt pensjon utbetales til rett tid. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser pensjonskassen har. I noen tilfeller vil vi også kunne behandle opplysninger knyttet til dine nærmeste familiemedlemmer i forbindelse med utbetaling av pensjon til etterlatte.

Behandlingsansvarlig vil kunne benytte personopplysninger til testformål for å sikre mest mulig stabil utvikling, drift og vedlikehold av tjenesten(e). Testbruken vil ha samme sikkerhetsnivå som i produksjon.

Hvor kan vi hente opplysningene fra?

Private pensjonsavtaler

 • Fra deg
 • Din arbeidsgiver
 • Fra tredjepart, for eksempel
  • offentlig tilgjengelig kilder og andre eksterne kilder som føres av offentlige myndigheter, Folkeregisteret, Skatteetaten, Norsk Pensjon

Offentlig pensjonsavtaler:

Samme som for private pensjonsavtaler, men i tillegg henter vi opplysninger fra:

 • NAV
 • Andre aktører som tilbyr offentlig tjenestepensjon
 • Kontakt- og Reservasjonsregisteret

Hva slags type personopplysninger samler vi inn/bruker vi?

Private pensjonsavtaler

 • Personalia (navn, fødselsnummer, telefonnummer, adresse, e-postadresse, kontonummer)
 • Helseopplysninger (ved søknad om uførepensjon)
 • Sivilstatus og relasjoner til andre (ektefelle/samboer/fraskilt ektefelle/ partner/barn) i forbindelse med igangsetting av pensjon
 • Lønns- og stillingshistorikk (fra arbeidsgiver)

Offentlig pensjonsavtaler:

Samme som for private pensjonsavtaler, men i tillegg innhenter vi opplysninger om:

 • Opptjente rettigheter i folketrygden og hos andre offentlige pensjonsleverandører

Opplysninger og dialog med deg vil også registreres og lagres dersom det har betydning for saken din.

Hvem leverer vi opplysninger til?

Din personlige informasjon deles med tredjepart i tråd med gjeldende regler om overføring og samordning av pensjonsrettigheter. Det vil si at vi utleverer opplysninger som er nødvendige for oss, NAV eller andre pensjonsleverandører for å samordne dine opptjente pensjonsrettigheter og regne ut korrekt pensjon.

Pensjonskassen har inngått avtaler med underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Disse omtales som databehandlere. Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av pensjonskassen og vil ikke kunne bruke opplysningene til andre formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene. All behandling foregår innen EU/EEA.

Vi har taushetsplikt

Pensjonskassen har taushetsplikt om dine personopplysninger. Taushetsplikten innebærer at opplysninger ikke kan utleveres til andre med mindre du samtykker til det, eller lovhjemmel opphever taushetsplikten. Et samtykke skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og hvem opplysningene utleveres til.

Personopplysninger kan ellers utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov. 

Hvilke rettigheter har du?

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til innsyn i våre opplysninger om deg, og du kan kreve disse rettet dersom disse skulle vise seg å være uriktige eller ufullstendige. Vi er forpliktet til å gi deg tilbakemelding innen 30 dager.

Rett til sletting

Pensjonskassen oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer. Opplysningene blir slettet når de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, er vi pålagt å lagre nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysninger frem til lovpålagte lagrings- og foreldelsesfrister opphører.

Rett til begrensning

I noen situasjoner har du rett til å be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dersom dette blir gjort kan opplysningene dine lagres, men ikke benyttes til noe. Hvilke tilfeller dette gjelder for er beskrevet i  personvernforordningens artikkel 18.

Rett til dataportabilitet

Rett til dataportabilitet innebærer at du kan få utlevert personopplysninger om deg selv, og bruke disse som du vil på tvers av systemer og tjenester. Opplysningene skal utleveres i et maskinlesbart og vanlig brukt filformat. Dette skal gjøre det enklere for deg å bytte tjenesteleverandør.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Pensjonskassen har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse. Pensjonskassen har begrenset tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg. Kun de som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver har tilgang til dem. 

I pensjonskassen skjer ingen automatiserte avgjørelser, det vil si avgjørelser som utelukkende baseres på maskinell behandling. Pensjonskassen bruker heller ikke personopplysninger til markedsføring eller profilering. 

Klage til Datatilsynet

Dersom du lurer på noe angående erklæringen eller pensjonskassens behandling av personopplysninger, ber vi deg kontakte pensjonskassen eller tjenesteleverandør Gabler på e-post personvern@gabler.no

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer overens med beskrivelsen, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, har du anledning til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 8.7.2022