close

Karriere

Her finner du ledige stillinger.

Her finner du oversikt over ledige stillinger.

Vi styrker vår sikkerhetspositur og søker informasjonssikkerhetsansvarlig (CISO)


For å håndtere et stadig mer utfordrende trusselbilde for informasjonssikkerhet, økte sikkerhetskrav til våre tjenester og videre forvaltning av vår sikkerhetsstrategi, søker vi etter informasjonssikkerhetsansvarlig (CISO.)

Gabler er i sterk vekst innen våre strategiske satsningsområder – investering, risk management og pensjon. IT og IT-sikkerhet er viktige pilarer for våre satsningsområder, og den pågående transformasjonen og utviklingen av vår IT-strategi byr på en spennende og utfordrende rolle knyttet til informasjonssikkerhet.

Som informasjonssikkerhetsansvarlig (CISO) vil du lede og koordinere arbeidet med informasjonssikkerhet, personvern og beredskap i Gabler. Vår nye CISO må trives med å kombinere et strategisk og operativt ansvar og du vil jobbe tett med de forskjellige enhetene i Gabler.

Les mer om stillingen her.

Her kan du søke.

Vi styrker vårt IT-miljø og søker fullstack utviklere og data scientists


Gabler utvikler seg til å bli Nordens ledende selskap innen våre strategiske satsingsområder. IT og IT-utvikling er en av hjørnesteinene i selskapet. Nå setter vi sammen et team som det satses på med både kompetanseutvikling, innovasjon og teknologi.

Vi søker etter fullstack utviklere og data scientists med stor interesse for teknologi og innovasjon – og helst med erfaring fra saksbehandling, regnskap og analyse.

Vi søker både deg som er ung og nyutdannet og deg med lang fartstid som medarbeider. Ulik erfaring, kompetanse og bakgrunn verdsettes høyt.

Les mer om stillingene her.

Slik søker du

Søknader og eventuelle spørsmål om stillingene sendes til CTO Jo Hetland (jo.hetland@gabler.no) mobil 938 12 068.


Her finner du oversikt over ledige stillinger.