close
Pensjon

Seniorkurs med individuell oppfølging – offentlig sektor

Åpne og bedriftsinterne seniorkurs med påfølgende individuelle møter og beregninger.

Få hjelp med dine pensjonsvalg

Vi tilbyr både åpne seniorkurs for ansatte med tjenestepensjon etter reglene for pensjon i offentlig og privat sektor. I tillegg holder vi bedriftsinterne seniorkurs, der vi kan tilpasse kurset til bedriftens pensjonsordninger.

Seniorkurs med to timers felles gjennomgang av de ulike pensjonsordningene og reglene for disse.

Individuell beregning og veiledning

Kurset følges opp med individuelle møter av 1-2 timers varighet, der den enkelte får diskutert, beregnet og vurdert ulike pensjonsalternativer. Målsetningen med kurset er at den enkelte skal få god kjennskap til pensjonsreglene og et godt grunnlag for å foreta sine pensjonsvalg.

Kurset er rettet spesielt mot ansatte som er 60 år og eldre, og som dermed som nærmer seg tidspunktet for å skulle gjøre pensjonsmessige valg.

Den ansatte får med seg skriftlig dokumentasjon på brutto og netto beregninger fra møtet.

Dette lærer du
Hovedpunkter som gjennomgås på kurs i offentlig sektor:

 • folketrygd og pensjonsreform
 • fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden
 • alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen
  • samordning av alderspensjon fra pensjonskassen med alderspensjon fra folketrygden
  • levealdersjustering
 • avtalefestet pensjon (AFP)
 • pensjon fra tidligere arbeidsforhold
 • pensjon i kombinasjon med arbeidsskatt og privatøkonomi
 • skatt og privatøkonomi

De åpne kursene og individuelle møtene holdes i Gablers lokaler. Bedriftsinterne kurs kan etter ønske holdes i bedriftens egne lokaler, eller hos oss. Ta kontakt for pris eller avtale om tid for kurs.

Sted

Åpne og bedriftsinterne kurs holdes på angitt dato i Gablers lokaler. For bedriftsinterne kurs tilpasser vi kurssted og avtaler ønsket dato.


Er du interessert i å melde deg på et kurs, ta gjerne kontakt. Pris på forespørsel. Ring oss på mobil 94 80 20 00, eller send en mail til radgivning@gabler.no.


Kursleder

Hilde Bang Nordstoga

Fagsjef og seniorrådgiver for pensjon i Gabler

Hilde er jurist med spesialfag trygderett, og har spisskompetanse på folketrygd, tjenestepensjon og AFP, i privat og offentlig sektor. Hun har bred erfaring som kurs- og foredragsholder, og har jobbet i over 20 år med å bistå offentlige og private virksomheter med rådgivning innenfor pensjonsområdet.


Ta kontakt om pris eller for å avtale tid for kurs.