close
Pensjon

Seniorkurs med individuell oppfølging – offentlig sektor

Vi tilbyr våre pensjonskassekunder seniorkurs, der vi tilpasser innholdet til regelverket for din pensjonskasse.

Få hjelp med dine pensjonsvalg

Vi tilbyr våre pensjonskassekunder seniorkurs, der vi tilpasser innholdet til regelverket for din pensjonskasse.

Seniorkurs med to timers felles gjennomgang av de ulike pensjonsordningene og reglene for disse.

Individuell beregning og veiledning

Kurset følges opp med individuelle møter av 1-2 timers varighet, der den enkelte får diskutert, beregnet og vurdert ulike pensjonsalternativer. Målsetningen med kurset er at den enkelte skal få god kjennskap til pensjonsreglene, og et godt grunnlag for å foreta sine pensjonsvalg.

Kurset er rettet spesielt mot ansatte som er 60 år og eldre, som nærmer seg tidspunktet for å skulle gjøre pensjonsmessige valg.

Den ansatte får med seg skriftlig dokumentasjon på brutto og netto beregninger fra møtet.

Dette lærer du


Hovedpunkter som gjennomgås på kurs i offentlig sektor:

 • folketrygd og pensjonsreform
 • fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden
 • alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen
  • samordning av alderspensjon fra pensjonskassen med alderspensjon fra folketrygden
  • levealdersjustering
 • avtalefestet pensjon (AFP)
 • pensjon fra tidligere arbeidsforhold
 • pensjon i kombinasjon med arbeidsskatt og privatøkonomi
 • skatt og privatøkonomi