Vår uavhengighet sikrer dine interesser og trygghetVår uavhengighet sikrer dine interesser og trygghet

Individuell Pensjonsrådgivning

Vi tilbyr individuell pensjonsrådgivning for planlegging av pensjonssparing og uttak av alderspensjon. I møtene går vi sammen gjennom din alderspensjon fra folketrygden (NAV), tjenestepensjonsordningen hos din arbeidsgiver og eventuelt AFP.

Vi går også gjennom eventuelle opparbeidede pensjoner fra tidligere arbeidsforhold (fripoliser, pensjonskapitalbevis eller oppsatt offentlig tjenestepensjon) og privat pensjonssparing, og viser deg hvilke valgmuligheter du har for disse.

Vi ser på prognosen for årlige pensjoner ved ulike uttakstidspunkter, og viser deg mulige økonomiske konsekvenser av å fortsette i arbeid som før, redusere stillingsstørrelsen eller slutte å jobbe.

Vi viser deg netto pensjonsinntekt etter skatt for å synliggjøre økonomiske konsekvenser for de aktuelle alternativene, og relevante privatøkonomiske temaer.

Ring oss på +47 948 02 000 eller send oss en e-post på gsp@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Bodil Bache
Bodil BacheSenior rådgiver