close

Carl Axel Holtsmark

Leder skadeforsikring og reassuranse
carl.holtsmark@gabler.no
+47476 25 315

Carl Axel er utdannet aktuar fra Universitetet i Oslo i 2015, og er siden 2023 leder for skadeforsikring og reassurance i Gabler. Han har tidligere vært reserveringsaktuar i reassuranseselskapet SCORs Stockholm filial og har siden 2019 jobbet som aktuarkonsulent for blant annet KPMG og Gabler.

Carl Axel startet i Gabler i august 2020 som aktuar i avdelingen skadeforsikring og reassuranse. Avdelingen leverer aktuar- og risikostyringstjenester for skadeforsikringsselskap og captives.