close

Strengere krav med IORP II

IORP II-direktivet fastsetter felles standarder som sikrer trygghet for tjenestepensjonen og beskytter pensjonsordningens medlemmer og mottakere.

Det nye EU-direktivet (IORP II) om pensjonskassers virksomhet og tilsynet med dem trådte i kraft i Norge i 2022.

Direktivet søker å forbedre måten pensjonsordninger styres på og håndterer risiko, i tillegg til at det oppmuntrer til ansvarlig investering og stiller krav til informasjon som skal gis til pensjonsordningens medlemmer.

Med IORP II har pensjonskassene strengere krav til virksomhetsstyring enn tidligere.

I fjor kunngjorde Finansdepartementet en forskrift med utfyllende regler for gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet for pensjonsforetak. Denne nye forskriften ble utarbeidet av Finanstilsynet basert på forslag som ble presentert i et høringsnotat. Forskriften, som trådte i kraft fra 1. januar 2023, hadde som mål å oppdatere regelverket og forbedre rammebetingelsene for pensjonsforetak.

De nye lovreglene som ble implementert fra 1. januar 2023, inneholdt også betydelige endringer i innskuddspensjonsloven som angikk egen pensjonskonto. Hovedhensikten med disse reglene var å fremme en raskere samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto, og dermed forenkle pensjonsprosessene for den enkelte.

Les mer om revidert tjenestedirektiv og forskriften fra 2023 her.

Eksklusiv avtale

Gabler samarbeider med det nederlandske konsulentselskapet SecondFloor om leveranse av IORP II-tjenester innen risiko og regulatoriske rapporteringsløsninger. SecondFloor leverer programvareløsninger for risiko og regulatorisk rapportering i den svært regulerte finanssektoren i Europa.

Gabler inngår avtale med nederlandske SecondFloor om IORP II.
Ekslusiv avtale med nederlandsk konsulentselskap om leveranse av IORP II-tjenester. Bart Oortwijn, CEO i SecondFloor, og konsernsjef i Gabler, Aksel Bjerkvik.
Foto: Samuel Hafsahl.

Avtalen gjør at vi kan utføre EIOPA-rapporteringen knyttet til IORP II gjennom å utnytte SecondFloor-teknologien eksklusivt i det norske markedet. Vi kan dermed tilby IORP II-tjenester til eksisterende kunder, i tillegg til foretak som i dag ikke er kunder av oss.

IORP II-direktivet fastsetter felles standarder som sikrer trygghet for tjenestepensjonen, og beskytter pensjonsordningens medlemmer og mottakere ved blant annet:

  • nye styringsbehov
  • nye regler for IORPs egen risikovurdering
  • forbedret kompetanse for veiledere

Påvirker ulikt

IORP II påvirker hver pensjonskasse forskjellig. Størrelse, natur og eksisterende oppsett av pensjonskassen er avgjørende for hvilke forberedelser som må gjøres.

Regelverket legger også opp til at selskapene selv skal mene noe om omfanget av virksomhetsstyringen, så lenge minstekravene dekkes og at styringssystemet er tilpasset virksomhetens art, omfang og kompleksitet. 

IORP II stiller videre krav til at alle pensjonskassene må ha på plass tre nøkkelfunksjoner, herunder risikostyringsfunksjon, aktuarfunksjon og internrevisjonsfunksjon.