close

New IORP II requirements

The IORP II Directive sets common standards that secure occupational pensions and protect the scheme’s members and recipients.

Det nye EU-direktivet (IORP II) om pensjonskassers virksomhet og tilsynet med dem trer sannsynligvis i kraft i Norge i løpet av 2022.

Direktivet søker å forbedre måten pensjonsordninger styres på og håndterer risiko, i tillegg til at det oppmuntrer til ansvarlig investering og stiller krav til informasjon som skal gis til pensjonsordningens medlemmer.

Med IORP II vil pensjonskassene få strengere krav til virksomhetsstyring enn hva som gjelder i dag.

Eksklusiv avtale

Gabler har inngått samarbeid med det nederlandske konsulentselskapet SecondFloor om leveranse av IORP II-tjenester innen risiko og regulatoriske rapporteringsløsninger. SecondFloor leverer programvareløsninger for risiko og regulatorisk rapportering i den svært regulerte finanssektoren i Europa.

Gabler inngår avtale med nederlandske SecondFloor om IORP II.
Ekslusiv avtale med nederlandsk konsulentselskap om leveranse av IORP II-tjenester. Bart Oortwijn, CEO i SecondFloor, og konsernsjef i Gabler, Aksel Bjerkvik.
Foto: Samuel Hafsahl.

Avtalen gjør at vi, gjennom å utnytte SecondFloor-teknologien eksklusivt i det norske markedet, kan utføre EIOPA-rapporteringen knyttet til IORP II. Vi vil dermed tilby IORP II-tjenester til eksisterende kunder, i tillegg til foretak som i dag ikke er kunder av oss.

IORP II-direktivet fastsetter felles standarder som sikrer trygghet for tjenestepensjonen, og beskytter pensjonsordningens medlemmer og mottakere ved blant annet:

  • nye styringsbehov
  • nye regler for IORPs egen risikovurdering
  • forbedret kompetanse for veiledere

Påvirker ulikt

IORP II vil påvirke hver pensjonskasse forskjellig. Størrelse, natur og eksisterende oppsett av pensjonskassen er avgjørende for hvilke forberedelser som må gjøres.

Regelverket legger også opp til at selskapene selv skal mene noe om omfanget av virksomhetsstyringen, så lenge minstekravene dekkes og at styringssystemet er tilpasset virksomhetens art, omfang og kompleksitet. 

IORP II stiller videre krav til at alle pensjonskassene må ha på plass tre nøkkelfunksjoner, herunder risikostyringsfunksjon, aktuarfunksjon og internrevisjonsfunksjon.