close

Bærekraft

Gabler bidrar til å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt klimaavtrykk og kompenserer for våre utslipp.

I Gabler arbeider vi aktivt for å kunne gi våre kunder reelle bærekraftige valgmuligheter. Det er bra for kundene, for samfunnet og for oss.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Les mer om vår strategi for samfunnsansvar her.

Vi er også stolte over å ha blitt miljøsertifisert. Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling.

Bærekraft

Vårt klimaløfte

Gabler bidrar til å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt klimaavtrykk og kompenserer for våre utslipp. For oss er det viktig å kunne tilby våre kunder verktøy innen ESG som kan fremme bærekraft og ansvarlige investeringer.

Menneskene

Vår viktigste ressurs

Gabler er en kompetansebedrift, og menneskene som jobber her er vår viktigste ressurs. Vi legger til rette for at alle ansatte har de beste forutsetningene for å lykkes. For oss er likestilling viktig. Derfor har vi god balanse i kjønn og alder på alle nivåer i selskapet.

Trygg fremtid

Resultater som gir muligheter

Vi skaper resultater for våre kunder, våre ansatte og våre eiere gjennom å være troverdig, involverende, profesjonell og smidig. Sammen skaper vi et trygt og inkluderende arbeidsmiljø hvor det er gøy å jobbe.

Engasjement

Sammen om en lys fremtid

Gabler skaper engasjement rundt bærekraftsmålene innad i organisasjonen og i samarbeid med resten av samfunnet. Vi ønsker å gi tilbake til samfunnet vi er en del av, og støtter initiativer som bidrar til samfunnsutviklingen.