close

Samfunnsengasjement

Vi ønsker å bidra med å skape engasjement rundt våre mål for bærekraft, både innad i organisasjonen og i samarbeid med resten av samfunnet.

Samfunnsengasjement

Prosjekter vi støtter

Samfunnsengasjement har alltid vært viktig for Gabler. Derfor har vi gjennom årene engasjert oss på flere måter. Vi ønsker å gi tilbake til samfunnet vi er en del av, og støtter initiativer som bidrar til samfunnsutviklingen.

Sponsing

Våre idrettstalent

Vi sponser årlig flere idrettstalent, og har vært sponsor til olympisk mester Simen Hegstad Krüger siden han deltok i junior-VM i 2012. Vi legger også til rette for at interne kan søke om støtte til aktiviteter og drakter for lokale idrettslag.