SpareBank 1 Nord-Norge Pensjonskasse

SpareBank 1 Nord-Norge Pensjonskasse

SpareBank 1 Nord-Norge Pensjonskasse ble etablert i 1997 for å sikre medlemmene gode alders-, uføre- og etterlattepensjoner.  I dag forvalter pensjonskassen fripoliser og pensjonsrettigheter for ansatte, pensjonister og tidligere ansatte i SpareBank 1 Nord-Norge. På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon.

For alle fripoliseinnehavere utarbeides det årlig en kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Kontoutskriften finner du i medlemsportalen.

Les også vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen. . Les mer om reglene som gjelder her.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon fra Folketrygden.

Logger du deg på medlemsportalen kan du se alderspensjonen fra pensjonskassen.

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer dine pensjonsrettigheter i SpareBank1 Nord – Norge Pensjonskasse, alderspensjon i folketrygden og andre private pensjonsavtaler du har, for eksempel dagens innskuddsordning for ansatte i SpareBank1 Nord – Norge hos SpareBank1.

Er du allerede pensjonist kan du logge deg på Skatteetaten. Der kan du finne informasjon om din pensjonsutbetaling og skattetrekk.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Sparebank 1 Nord-Norge Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler.

phone459 78 333

alternate_emailsnnpk@gabler.no

Om pensjonskassen