close
Kapitalforvaltning

Våre kunder

Vi har spesialisert oss i å bistå de største kapitaleierne i Norge, og våre kunder har forvaltningskapital fra 100 millioner kroner. For oss er hver kunde unik, og vi jobber tett med hver enkelt for å tilpasse investeringsstrategien i tråd med kundens risikoprofil.

Absolutt uavhengighet har alltid vært driveren i vår virksomhet. Vi hjelper våre kunder med å identifisere og å investere hos noen av verdens beste fondsforvaltere. Vi evaluerer investeringsprodukter og forhandler kostnader på vegne av kundene og leverer bunnsolide ansvarlige porteføljer, tilpasset kundens behov.

Vi spiller kundene våre gode og har et utrettelig fokus på å skape verdier. Alltid.

Vi har ingen egne produkter, og vår inntjening kommer utelukkende fra våre kunder. I alle år har vi etterlevd prinsippene som nå er lovfestet gjennom MIFID II. Kundene våre er pensjonskasser, family offices, stiftelser, kommuner, organisasjoner og foreninger.

Pensjonskasser

Pensjonskasser har strenge begrensninger på hvordan kapitalen kan forvaltes. Vi har rådgivere med lang erfaring, som evner å se kapitalforvaltningen i sammenheng med pensjonskassenes forpliktelser og regelverket de er underlagt. God ansvarlig kapitalforvaltning og risikostyring er avgjørende for å kunne møte pensjonskassenes fremtidige forpliktelser.

Family offices

Alle family offices er unike. Vi utvikler skreddersydde investeringsstrategier og porteføljer i tett interaksjon med kundene våre. Kritiske elementer for et velfungerende samarbeid er dyp forståelse av kundens finansielle mål, preferanser, krav til ansvarlighet og risikotoleranse. Vi fokuserer på å bygge og vedlikeholde robuste porteføljer, som kan stå gjennom både storm og godt vær.

Stiftelser

Kravet til forsvarlig og ansvarlig forvaltning står sterkt for alle stiftelser. De fleste stiftelser har også en svært lang tidshorisont.  Våre kunder kan være helt trygge på at vi hjelper dem med å utarbeide en investeringsstrategi som er tilpasset stiftelsens formål og tidshorisont.

Kommuner

Gabler har bistått kommuner med langsiktig overskuddslikviditet i over 20 år. Kommuner har i større grad enn andre en budsjettøkonomi som setter helt spesielle krav til risiko og måloppnåelse, i tillegg til behov for rapportering som sikrer legitimitet hos egne politikere og innbyggere. Teamet vårt kjenner godt til kommunenes utfordringer og hvilke krav de må tilfredsstille.

Forbund

Solid forståelse for våre forbundskunder og medlemmenes interesser står sentralt i vårt samarbeid. Risikotoleranse, likviditet og tidshorisont er avgjørende elementer i utarbeidelse av en tilpasset investeringsstrategi. Forbund har ofte strenge etiske retningslinjer for å ivareta sine medlemmers interesser. Dette skal gjenspeiles i kapitalforvaltningen og rapporteringen.

Les mer om oss.
Les mer om ansvarlighet.