close

Ølver Haveland

Investment Manager, Head of Institutional Clients
olver.haveland@gabler.no
+47 997 96 029

Ølver er utdannet med master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole i 2006, med tilleggsutdanning som autorisert finansanalytiker fra NFF/NHH. Ølver har relevant erfaring fra kapitalforvaltning siden 2010, og har tidligere jobbet i Utkilen AS.

Ølver startet i Gabler i 2006. Han er i dag kundeansvarlig for våre største institusjonelle investorer, med ansvar for rådgivning innen investeringsstrategi, porteføljekonstruksjon, fondssammensetning og risikostyring.