close

Arild Årdal

Chief Investment Officer

Arild er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1994, og har i tillegg en Master fra St. Gallen i Sveits. Arild startet med kapitalforvaltning hos Morgan Stanley & Co tilbake i 1996. Han har siden jobbet i Storebrand, og vært med å starte opp både Formuesforvaltning og Forvaltningshuset, før han startet i Gabler i 2012.

Arild har hovedansvar for forvalterseleksjon og forvalterovervåkning hos Gabler. I tillegg bistår Arild i arbeidet med finansiell rådgivning, aktivaallokering, porteføljekonstruksjon og risikostyring for Gablers kunder.