Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse

Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse

Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse holder til på Hønefoss og ble etablert i 1955 for å sikre medlemmene gode alders-, uføre- og etterlattepensjoner. Pensjonskassen forvalter fripoliser og pensjonsrettigheter for ca 100 ansatte, pensjonister og tidligere ansatte i banken.

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, må du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Du kan beregne ulike alternativer for uttak av din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen. Du søker også om pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

 

For alle fripoliseinnehavere utarbeides det årlig en kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Denne finner du i medlemsportalen.

Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS, som har ansvaret for blant annet medlemsadministrasjon og pensjonsutbetalinger.

Daglig leder i pensjonskassen er Jan Fredrik Nordby og Knut Hundhammer er pensjonskassens styreleder.

 

 

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen.  Les mer om reglene som gjelder her.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer dine pensjonsrettigheter i Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse, alderspensjon i folketrygden og andre private pensjonsavtaler du har.

Logger du deg på Skatteetaten kan du finne informasjon om din pensjonsutbetaling og skattetrekk.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler.

phone459 78 333

alternate_emailrhbankpk@gabler.no

Om Pensjonskassen