Sparebanken Hedmark pensjonskasse

Sparebanken Hedmark pensjonskasse

Sparebanken Hedmark pensjonskasse forvalter fripoliser for nesten 600 ansatte, pensjonister og tidligere ansatte i banken med datterselskaper.

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon.

Alle fripoliseinnehavere vil motta en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter.

Les også vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen.  Les mer om reglene som gjelder her.

  • Uførepensjon

    Uførepensjon fra fripolisen kan utbetales hvis du har vært syk i mer enn ett år. Utbetalingen vil bli justert i henhold til arbeidsevnen.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer dine pensjonsrettigheter i Sparebanken Hedmark pensjonskasse, fripoliser fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor, innskuddsordningen i SpareBank 1 Forsikring for dagens ansatte, eventuell AFP ordning og folketrygden.

Dersom du allerede mottar pensjon, kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Sparebanken Hedmark pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte Gabler.

phone459 78 333

alternate_emailshpk@gabler.no

Om Pensjonskassen