Nordea Norge Pensjonskasse

Nordea Norge Pensjonskasse

Nordea Norge Pensjonskasse ivaretar ytelsesbaserte pensjonsrettigheter opptjent i Nordea innenfor rammen av skatteloven. Tjenestepensjonsordningen omfatter et fåtall aktive født før 1958 og 2100 pensjonister. I tillegg har pensjonskassen 2700 fripoliser.

For at du skal kunne søke om pensjon fra pensjonskassen må du benytte din Bank ID. Du kan alternativt skrive ut søknad på papir og sende inn.

Les også vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen. Les mer om reglene som gjelder her.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem med rettigheter til etterlattepensjon i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer dine pensjonsrettigheter i Nordea Norge Pensjonskasse, alderspensjon i folketrygden og andre private pensjonsavtaler du har, for eksempel dagens innskuddsordning for Nordea-ansatte. Logger du deg på Skatteetaten kan du finne informasjon om din pensjonsutbetaling og skattetrekk.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Nordea Norge Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler.

phone459 78 333

alternate_emailnordeapk@gabler.no

Om pensjonskassen