Å Energi Pensjonskasse

Å Energi Pensjonskasse

Velkommen til Å Energi Pensjonskasse. Her finner du aktuell informasjon om pensjonskassen og din pensjon. I tillegg kan du søke om pensjon ved å logge inn på medlemsportalen under.

Å Energi Pensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring.

Konsernets pensjonskasse

PENSJONSORDNINGEN

check
Om pensjonskassen
close
check
Styre og ledelse
close
check
Ansatte fra tidligere Agder Energi
close
check
Ansatte fra tidligere Glitre Energi
close
check
Innskuddspensjonsordning for ansatte fra tidligere Agder Energi
close
check
Innskuddspensjonsordning for ansatte fra tidligere Glitre Energi
close
check
Er du ansatt i et selskap som er solgt ut av Agder Energi-konsernet?
close
check
Tidligere ansatte
close
check
Egne pensjonsordninger for Otra Kraft, Otteraaens Brugseierforening og Arendals Vasdrags Brugseierforening
close

Din pensjon

Pensjon fra pensjonskassen er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om dine pensjoner gjennom pensjonskassen og hvordan du søker om pensjon.

Les om Avtalefestet pensjon (AFP) 

Les om alderspensjon fra pensjonskassen

Når kan jeg ta ut pensjon?

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om alderspensjon fra pensjonskassen. Du kan også beregne din pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

Gå til medlemsportal Last ned søknadsskjema alderspensjon Last ned søknadsskjema AFP

Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år, kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis vanligvis sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen, begrenset oppad til 67 år.

Logg inn i medlemsportalen for å se ditt medlemsskap i ytelsesordningen i pensjonskassen og for å sende inn elektronisk søknad om uførepensjon.

 

Gå til medlemsportal Last ned søknadsskjema uførepensjon

Etterlatte etter deg som har medlemskap i pensjonskassen kan ha rett til pensjon når du faller fra. Tidligere medlemmers etterlatte kan også ha rett til pensjon.

Ektefelle pensjon

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan
også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon.

Barnepensjon

Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om etterlattepensjon.

 

Søknadsskjema

  • Pensjonskassen ble lukket for nye medlemmer i 2007. Det vil si at alle nyansatte etter denne datoen har sin pensjonsopptjening i konsernets innskuddspensjonsordning.
  • I 2007 valgte også enkelte medlemmer frivillig overgang til konsernets innskuddspensjonsordning.

Fra og med første januar 2020 ble alle medlemmer født etter 1962 overført til konsernets innskuddspensjonsordning.

Logg inn i medlemsportalen hos SpareBank 1 Forsikring for å for å se på din innskuddspensjon pensjoner og for å søke om pensjon.

 

 

Logg inn med BankID

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å få oversikt over din pensjon og se dine dokumenter.  Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Du søker også om pensjon fra pensjonskassen i medlemsportalen.

 

Sjekk dine pensjoner

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon. Logger du deg på medlemsportalen kan du se alderspensjonen fra pensjonskassen sammen med folketrygden.

Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra arbeidsforhold i privat sektor. Er du medlem i den løpende  innskuddsordningen for ansatte i Agder Energi i Sparebank 1 Forsikring, finner du også oversikt over denne i Norsk Pensjon.

Dersom du allerede mottar pensjon, kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling.

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Å Energi Pensjon.  Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om dette.

phone477 99 270

alternate_emailaenergi@gabler.no

Om pensjonskassen