close

Kundeskjema – privatpersoner/reelle rettighetshavere

Her finner du kundeskjema i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Skjema for kundekontroll gjelder for våre kunder i Gabler Accounting.

Ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold, er Gabler pliktig til å registrere skjema for kundetiltak.

Du kan fylle inn og signere digitalt under her.