LKAB Norge AS Pensjonskasse

LKAB Norge AS Pensjonskasse

LKAB Norge AS Pensjonskasse forvalter ytelsesbaserte pensjonsrettigheter og fripoliser for ansatte, pensjonister og tidligere ansatte i LKAB Norge AS og LKAB Malmtrafikk AS.

Ytelsespensjonsordningen er lukket for opptak av nye medlemmer. Nye ansatte etter 1.2.2020 er i stedet medlem av en innskuddspensjonsordning som administreres i et livsforsikringsselskap.

Pensjonskassen ledes av et styre på 7 medlemmer som er sammensatt av representanter for arbeidsgiverne og pensjonskassens medlemmer, samt at et av styremedlemmene er eksternt. Pensjonskassen har ingen ansatte. Daglig leder er innleid fra Gabler AS.

På denne websiden kan du logge inn med BankID for å søke om pensjon. Du kan også logge inn og finne informasjon om din pensjon.

LKAB Norge AS Pensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer.

Les også vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen. Les mer om reglene som gjelder her.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem med rettigheter til etterlattepensjon i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, må du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

(Ved opphør av førtidspensjonen som utbetales av arbeidsgiver, vil alderspensjonen fra pensjonskassen automatisk bli igangsatt med mindre du allerede har bedt om uttak av denne fra et tidligere tidspunkt).

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer dine pensjonsrettigheter i LKAB Pensjonskasse, alderspensjon i folketrygden og andre private pensjonsavtaler du har.

Logger du deg på Skatteetaten kan du finne informasjon om din pensjonsutbetaling og skattetrekk.

Som medlem av pensjonskassen er du også omfattet av regler om driftspensjon som utbetales direkte fra LKAB, herunder førtidspensjon. Det vises til egen avtale om dette, jf link til Pensjonsreglement nederst på web-siden.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av LKAB Norge AS Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler.

phone459 78 333

alternate_emaillkabpk@gabler.no

Om pensjonskassen