DN Media Group Pensjonskasse

DN Media Group Pensjonskasse

DN Media Group Pensjonskasse ble opprettet i 1995 som pensjonskasse for å kunne tilby ytelsesbasert alders-, uføre- og etterlattepensjon til foretakene i konsernet DN Media Group.

Medlemmer av pensjonskassen er arbeidstakere og tidligere ansatte (pensjonister).

Ytelsespensjonsordningen er lukket for nye ansatte, og det er innført innskuddsordning som administreres i livsforsikringsselskap.

Pensjonskassen er underlagt norsk forsikringslovgivning og står under tilsyn av Finanstilsynet.

Styret ledes av Baard Haugen og består i tillegg av fire styremedlemmer, hvorav et er eksternt.

Pensjonskassen har ingen ansatte, men har utkontraktert nøkkelfunksjoner til profesjonelle tjenesteleverandører.

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon og søke om pensjon fra pensjonskassen.

Les også vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen. Les mer om reglene som gjelder her.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem med rettigheter til etterlattepensjon i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen. Du kan også endre ditt kontonummer i medlemsportalen.

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon fra Folketrygden. Logger du deg på medlemsportalen

kan du se alderspensjonen fra pensjonskassen.

Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra arbeidsforhold i privat sektor. Er du medlem i den løpende  innskuddsordningen for ansatte i DN Media Group finner du også oversikt over denne i Norsk Pensjon.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av DN Media Group Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler.

phone459 78 333

alternate_emailnhstpk@gabler.no

Om pensjonskassen