Gjensidige Pensjonskasse

Gjensidige Pensjonskasse

Gjensidige Pensjonskasse ble etablert 1. september 2006, og ivaretar Gjensidiges ytelsesbaserte pensjonsordning, som tidligere var i Vital Forsikring ASA, nå DNB Liv.

Tjenestepensjonsordningen omfatter ca 430 aktive og ca 1630 pensjonister.

Økonomi og regnskapsfunksjon ivaretas av Gabler, som også leverer system og aktuartjenester.

Pensjonskassens pensjonsfaglige virksomhet utføres ved Gjensidige Forsikrings kontor i Galleri Oslo.

 

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon.

For alle fripoliseinnehavere utarbeides det årlig en kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Kontoutskriften finner du i medlemsportalen.

Pensjonister med tidligere ansattelse i Gjensidige Forsikring finner informasjon om pensjonsregulering under Om pensjonskassen

Les også vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen.  Les mer om reglene som gjelder her.

  • Uførepensjon

    Uførepensjon kan utbetales hvis du har vært syk i mer enn ett år. Utbetalingen vil bli justert i henhold til arbeidsevnen.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen. Du kan også endre ditt kontonummer i medlemsportalen.

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg på NAV for å få en beregning av din pensjon fra Folketrygden. Logger du deg på medlemsportalen kan du se alderspensjonen fra pensjonskassen.

Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine pensjonsdekninger fra arbeidsforhold i privat sektor. Er du medlem i den løpende  innskuddsordningen for ansatte i Gjensidige finner du også oversikt over denne i Norsk Pensjon.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger.

Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte Tone eller Martin i pensjonskassen.

Fagansvarlig: Tone Høgvard           tlf 450 38 288
Konsulent:      Martin Halvorsen    tlf 909 26 669

E-post: gjensidige.pensjonskasse@gjensidige.no

Adresse:
Gjensidige Pensjonskasse
Schweigaards gate 14
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

 

 

Om Pensjonskassen