close

Eirik Thune

Investment Manager, Family Offices
eirik.thune@gabler.no
+47 473 96 358

Eirik har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder, i tillegg til en MSc Finance fra Durham University Business School. Han har flere års erfaring fra ulike bransjer innenfor finans, forsikring, porteføljeforvaltning, mikromobilitetet og andre tidligfaseselskaper.

Eirik startet i Gabler i 2021, og er kundeansvarlig med ansvar for rådgivning innen investeringsstrategi, porteføljekonstruksjon, fondssammensetning og risikostyring.