Nortura Konsernpensjonskasse

Nortura Konsernpensjonskasse

Nortura Konsernpensjonskasse holder til i Oslo og ble etablert i 1942 for å sikre medlemmene gode alders-, uføre- og etterlattepensjoner.  I dag forvalter pensjonskassen fripoliser for mer enn 5.000 ansatte, pensjonister og tidligere ansatte i Nortura SA med datterselskaper. På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon.

For alle fripoliseinnehavere utarbeides det årlig en kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Kontoutskriften finner du i medlemsportalen. Nortura Konsernpensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen.  Les mer om reglene som gjelder her.

  • Uførepensjon

    Uførepensjon fra fripolisen kan utbetales hvis du har vært syk i mer enn ett år. Utbetalingen vil bli justert i henhold til arbeidsevnen.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer dine pensjonsrettigheter i Nortura Konsernpensjonskasse, alderspensjon i folketrygden og andre private pensjonsavtaler du har, for eksempel dagens innskuddsordning for Nortura-ansatte hos Nordea. Logger du deg på Skatteetaten kan du finne informasjon om din pensjonsutbetaling og skattetrekk.

Kontakt

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Nortura Konsernpensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler.

phone459 78 333

alternate_emailnortura@gabler.no

Om pensjonskassen