Alfred Berg Kapitalforvaltning Pensjonskasse

Alfred Berg Kapitalforvaltning Pensjonskasse

Alfred Berg Kapitalforvaltning Pensjonskasse ble etablert i 1998 for å sikre medlemmene gode alders-, uføre- og etterlattepensjoner.  I dag forvalter pensjonskassen fripoliser og pensjonsrettigheter for ansatte og pensjonister i Alfred Berg Kapitalforvaltning. Alle fratrådte får sikret fripolisen i Sparebank 1.

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon.

For alle fripoliseinnehavere utarbeides det årlig en kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Kontoutskriften finner du i medlemsportalen.

Les også vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen.  Les mer om reglene som gjelder her.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer dine pensjonsrettigheter i Alfred Berg Kapitalforvaltning Pensjonskasse, alderspensjon i folketrygden og andre private pensjonsavtaler du har.

Logger du deg på Skatteetaten kan du finne informasjon om din pensjonsutbetaling og skattetrekk.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Alfred Berg Kapitalforvalting Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler.

phone459 78 333

alternate_emailalfredbergpk@gabler.no

Om Pensjonskassen