close

Sitter viktige deltakere på tribunen når kommuner tar pensjon ut på anbud?

Kommuner som setter pensjonen på anbud, bør sørge for at pensjonskasseløsningen ikke velges bort før konkurransen er startet.

Etter at det ble åpnet for konkurranse i det kommunale pensjonsmarkedet, har Vestland fylkeskommune anbudsutsatt pensjonsløsningen for den nye fylkeskommunens 3.000 ansatte og 11.000 pensjonister.

Fylkestinget besluttet i september å tildele kontrakten til Storebrand.
KLP klaget på tildelingen, og begrunnet dette med brudd på anskaffelsesregelverket. Nå har dom falt, med Storebrand som vinner. Fra tribuneplass gratulerer vi Storebrand!

Vi tror kronikken stiller noen viktige spørsmål for norske kommuner.

I en kronikk i Kommunal Rapport skriver Gabler om problemstillingen knyttet til det kommunale flyttemarkedet for offentlig pensjon. KLP er som kjent mastodonten i dette markedet. Storebrand meldte seg på i konkurransen, og vant Vestland fylkeskommune.

Fra vår side i Gabler – som gjør oppdrag for mer enn 50 norske pensjonskasser – er det et stort tankekors at rådgivere og forsikringsmeglere som opererer i dette markedet ikke peker klart på pensjonskasseløsningen. Særlig ettersom pensjonskasser siden tusenårsskiftet har levert betydelig bedre avkastning enn KLP og de andre livselskapene.

Arne Gunnar Holvik i Gabler

Konkurransen om de kommunale pensjonene har i mange år vært fraværende, preget av innlåsingseffekter som har ødelagt konkurransen.
I tillegg har kommuner som har konkurranseutsatt sine pensjoner, vært pliktige til periodisk å sette pensjon på anbud, i motsetning til kommuner som forholdt seg passive. De kunne altså fortsatt legge den årlige fakturaen fra KLP til betaling, uten noe krav til anbud.

Med mange av hindrene for konkurranse ryddet av veien, skulle vi tro at norske kommuner, fylkeskommuner og andre med kommunal pensjon sto i kø for å konkurranseutsette, slik Vestland nå forbilledlig har gjort.

Problemet med offentlig pensjon, er at pensjon er så forbaska vanskelig. Det er en vrimmel av vanskelige ord og begreper som jeg vil tro gjør mang en kommunedirektør frustrert.

Test deg selv: Hva får jeg i pensjon? Hvordan påvirker nye samordningsregler min pensjon? Hvordan påvirker samordningsreglene kommunen? Hva betyr tilleggsavsetningene for vår kommune?

Er du beslutningstaker, skal du se etter disse tre punktene:
Kostnader, forsikringsresultat og avkastning. Og ikke minst, hvordan disse tre faktorene behandles i de forskjellige innretningene som kan forvalte pensjon.

Men hva betyr det? Kostnader kan være utfordrende å få full oversikt over, men er likevel paradoksalt nok kanskje ikke det viktigste. Hvem skal du dele forsikringsresultatet med?

Les hele kronikken her.

Hele ukeavisen fra Kommunal Rapport kan du lese ved å logge inn på e-avisen her.

Andre nyheter fra Kommunal Rapports nettavis her.

Publisert: 21. januar 2021