close

Ikke ta ut alderspensjon for tidlig

Tror du det lønner seg å ta ut pensjon mens du jobber fra du fyller 62 år? Det er ikke så sikkert.

Ernst Hagen, Investment Manager, Private Wealth Management i Gabler

Hvert år blir alderspensjonistene skuffet og overrasket over at pensjonen ikke øker i takt med inflasjonen.

Faktum er at det hvert år gjøres et fradrag på 0,75%, slik at etterslepet øker for hvert år. Det er en faktor som mange glemmer, eller ikke kjenner til, når de skal velge tidspunkt for å ta ut folketrygd. Ved å ta ut pensjon fra 62 år, starter «etterslepet» 5 år tidligere. Det kan gi utslag som merkes over tid. Generelt kan vi si at det ikke er hensiktsmessig å ta ut pensjonen før man virkelig slutter å jobbe. Løsningen med å ta ut pensjon og samtidig jobbe, er ikke alltid lønnsomt.

Det er en faktor som mange glemmer, eller ikke kjenner til, når de skal velge tidspunkt for å ta ut folketrygd.

Justering av pensjon

Årsaken er at pensjonen justeres med en annen formel når man har startet utbetalingen. Frem til utbetaling justeres pensjonsrettighetene i takt med lønnsveksten. Det betyr at pensjonsbeholdningen som du opparbeider i folketrygden hele tiden opprettholder verdien i takt med samfunnsutviklingen.

Når du starter utbetalingen, låses beholdningen, og den løpende pensjonsbetalingen justeres årlig i takt med gjennomsnittlig lønnsvekst, men i tillegg gjøres et fradrag på 0,75%.

Starter du utbetalingen ved 62 år, er verdien ved 67 år kun 96,34% av starpensjonen. Man har dermed «tapt» 3,75% årlig så lenge man lever sammenlignet med å vente med pensjonsuttak til man er 67 år. Dersom utgangspunktet er en pensjon på 270.000 når du er 62 år, er «tapet» ved 67 år på kr. 10.000 pr år. Det er en årlig sydentur i tap. Med 20 års utbetalingstid har man «tapt» 75% av en årspensjon. Det kan utgjøre et samlet tap på rundt kr. 200.000 for en person med gjennomsnittlige pensjonsrettigheter.

Hvis du har tatt ut pensjon for å sette i banken, betaler du i tillegg formuesskatt og skatt på renteinntektene. Dersom pensjonen ikke var tatt ut, men fortsatt stod «på konto» i folketrygden frem til 67 år, er det ingen formuesskatt eller skatt på renteinntekten.

Ernst Hagen i Gabler om pensjon
Mange blir skuffet når pensjonen ikke øker i takt med inflasjonen, sier Ernst Hagen i Gabler. Foto: Eva Løvaas

Tenk på deg selv

Noen tar ut pensjon fordi de da er sikret å få noe av pensjonen, i fall man skulle falle fra. Da får i alle fall arvingene noe. Det er en snill tanke, men resultatet kan altså bli at du får lavere pensjon, selv dersom du lever lenge. Pensjonen skal tross alt sikre egen alderdom. Eventuelle barns arv bør være underordnet. Det er selvfølgelig unntak dersom du har svak helse og ikke regner med å leve lenge. Da kan det være hensiktsmessig å ta ut pensjon for å sikre gjenlevende ektefelle.

Les mer om hva Gabler sier til Dagbladet(+) om underregulering av pensjoner (for abonnenter).

Så mye går pensjonistene glipp av hvert år.

Publisert: 23. mai 2019