Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til mer enn 100 ansatte, har 170 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både eiere og kunder.

Gabler skal levere trygge og gode pensjonsløsninger og god avkastning til våre kunder. Det gjør vi gjennom å ha høyt kompetente medarbeidere, moderne og fleksible teknologiske løsninger, gode samarbeidspartnere og fokus på ledelse.

Gabler konsernets visjon og forretningsidé er:

Vi skal levere resultater og skape muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering, forsikring og nærhet til kunden.


Vi utvikler oss i et pensjons-, investerings- og forsikringsmarked i konstant endring, og gjennom å fokusere på vår misjon og forretningsidé bygger vi en organisasjon som skal være en attraktiv arbeidsplass til beste for våre kunder.

"Gjennom 27 års forvaltning av kapital har vi skapt resultater og muligheter for mange av de største aktørene innen stiftelser, kommuner og næringsliv”.


Gabler AS eies av ansatte i selskapet. Vår eierstruktur er én av grunnene til at vi kan kalle oss en uavhengig aktør innen pensjon og kapitalforvaltning. Dette bidrar til å sikre våre kunder god og objektiv rådgiving.

I tillegg er rådgiving for arbeidsgivere knyttet til pensjonsordninger et sentralt tema. Det er viktig for bedriften å ha pensjonsordninger som har lave kostnader og samtidig oppleves som et godt ansattegode.

Gjennom løpende oppfølgingsavtaler og investeringstjenester har vi nær 70 milliarder kroner investert hos norske- og internasjonale forvaltere. 

Næringslivets samfunnsansvar er viktigere enn noen gang. Gabler ønsker å bidra til bærekraftig utvikling også utover våre forretningsområder. Ved å integrere miljø- og sosiale hensyn i virksomheten ønsker vi å skape flere muligheter, både for Gabler og mennesker i samfunnet vi er en del av. 

Olav Rune Øverland
Konsernsjef
+47 950 35 231  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn