close

Kinesisk børsinvasjon

Mens du sov, snek mer enn tusen kinesiske selskaper seg inn i spareporteføljen din. Er det en trojansk hest eller en gavepakke?

Trym Riksen, leder av porteføljeforvaltning i Gabler


Hvem bestemmer – Vesten eller resten, spør professor Janne Haaland Matlary i DN den 27. desember. Hun mener Kina utfordrer spillereglene etter annen verdenskrig. Rett før nyttår uttrykker utenriksminister Anniken Huitfeldt bekymring for utviklingen i Hong Kong, hvor det kinesiske kommunistpartiet demonstrerer sin makt.

Det er på denne bakgrunn at utviklingen i spareporteføljen din er interessant. For de siste årene har mer av fondsplasseringene dine funnet veien inn i stadig flere kinesiske selskaper. Det har skjedd en stille revolusjon i sammensetningen av investeringsporteføljene våre.

Mangedobling av kinesiske selskaper

Hvis vi går 15 år tilbake i tid, utgjorde kinesiske aksjer under én prosent av all verdens børsverdier. Verdensindeksen, som bestemmer sammensetningen av blant annet Oljefondet, inneholdt ikke mer enn 100 kinesiske selskaper på den tiden. I årene frem mot den store finanskrisen i 2008-2009 økte verdien på disse selskapene betydelig. Fra 2007 til 2014 representerte kinesiske selskaper fem prosent av verdens børsverdier på tvers av omtrent 350 selskaper.

I dag står Kina for mer enn ti prosent av globale børsverdier, og 16 prosent hvis Hong Kong inkluderes, ifølge tall fra Bloomberg.

Sommeren 2019 skjedde en indeksomveltning uten sidestykke. Tusen kinesiske selskaper ble over natten inkludert i verdensindeksen som Oljefondet og andre bruker. De private indeksselskapene som FTSE, MSCI og Standard & Poor’s mangedoblet antall kinesiske selskaper i indeksen og Kinas vekt i Bloombergs verdensindeks doblet seg. Åpningen inn i folks spareporteføljer ble begrunnet med liberalisering i Kina. Beslutningen førte til at Kina i dag har omtrent like mange selskaper i verdensindeksen som USA. Hvis aksjer i Hong Kong inkluderes, er Kina allerede verdens største børsnasjon målt i antall selskaper på børs, jf. figuren under.

Kina inntar spareporteføljen

Den kinesiske børsinvasjonen er problematisk. Mens produsentene av indekser og aksjefond snakker varmt om samfunnsansvar, har de samtidig åpnet dørene for selskaper fra et land som ifølge Amnesty «bruker sin store innflytelse (…) til å undergrave vernet om menneskerettigheter».

Samfunnsansvarlige investorer kritiserer de norske oljeselskapene høylytt, men i spørsmålet om eksplosjonen av antall kinesiske selskaper på børs har de vært stille. I tillegg kommer en helt spesiell eierskapsrisiko; investorer i kinesiske aksjer og obligasjoner tapte alle pengene sine da kommunistpartiet stengte markedet og konfiskerte private verdier under revolusjonen.

Les hele artikkelen i Dagens Næringsliv 11. februar (abo).

Les mer om Gabler Investments.

Publisert: 18. januar 2022