close
Investments

Vår kompetanse

Det beste beviset på vår kompetanse er vår kundebase og våre lange kunderelasjoner. En majoritet av våre kunder har valgt oss gjennom hard konkurranse med andre aktører både i inn- og utland.

Bredden og dybden blant våre ansatte er et godt bevis på hvordan vi over tid har tiltrukket oss medarbeidere med kritisk kompetanse og erfaring for å lykkes, i tillegg til en sterk lidenskap for faget.

Strategisk rådgiving og porteføljekonstruksjon

Kundens langvarige suksess er sentralt i våre kundeforhold. Grunnlaget for langsiktig god avkastning for våre kunder legges i å bygge og vedlikeholde en investeringsstrategi godt fundamentert i våre kunders mål, preferanser, krav til ansvarlighet i investeringene og risikotoleranse.

En god strategi blir til i tett dialog med kunden. Gjensidig forståelse og forankring sikrer langsiktighet og disiplin.

Forvalterseleksjon og overvåkning

Vi hjelper våre kunder til å identifisere og å investere hos noen av verdens beste fondsforvaltere. Vi hjelper også kundene med å slippe fondsforvalterne fri, ofte når historisk avkastning har vært god, men forutsetningene for framtidig avkastning er svake.

Vårt dedikerte analyseteam ser etter forvaltere i hele verden som har en utpreget interesse for selskaps- og verdianalyse. Vi er opptatt av at de har analyseressurser i verdensklasse til disposisjon for å komme til bunns i de investeringsmulighetene de fatter interesse for.

Vi møter alltid forvalterne før vi anbefaler dem for våre kunder. Vi møter hele analyseteamet og identifiserer nøkkelpersoner i teamene for å forstå dem og hvordan de jobber. Å agere til rett tid, og selge seg ut hos en forvalter når det er nødvendig, er avgjørende for våre kunders langsiktige avkastning.

Med vårt betydelige innkjøpsfellesskap på rundt 100 milliarder kroner, er vi en foretrukken investor hos forvaltere både i Norge og globalt. Foruten eksklusiv tilgang, gir det oss en posisjon til å forhandle ned forvalterhonorarer, slik at så mye som mulig av avkastningen kommer våre kunder til gode. 

Gjennom vår fondsplattform Performa.NXT sikrer vi våre kunder kostnadseffektiv drift, full oversikt og tilgang til verdens beste forvaltere. På den måten kan du være trygg på at du har kontroll på dine investeringer.

Se video om Performa.NXT: