close

Forvaltningsbransjen: Alt er bærekraftig

Ny EU-lovgivning skal rydde opp i jungelen av bærekraftsfond. Likevel viser en første gjennomgang av de mest bærekraftige fondene at finansbransjen definerer all verdens aksjer som bærekraftige.

Trym Riksen, leder av porteføljeforvaltning i Gabler

Den mest innskjerpende EU-lovgivningen for fond kommer til uttrykk gjennom det som kalles Artikkel 9. Artikkel 9-fond omtales som «mørkegrønne» og er ment for investorer som ønsker å påvirke gjennom sine investeringer. Denne typen fond skal investere i bærekraftige aktiviteter som bidrar til mål knyttet til miljø og sosiale forhold, samtidig som investeringene ikke gjør skade knyttet til disse målene. I tillegg skal investeringene gå inn i selskaper som fremmer god policy for eierskap.

Les innlegget i Dagens Næringsliv: Spaltist om fondsbransjen: «Alt er bærekraftig»

Bilde av jordkloden formet i gress på en gressmatte, bokstavene E, S, G i linje på klosser ved siden av.
Foto: Shutterstock

For å vurdere finansbransjens aggregerte atferd, hentet jeg ut beholdningsdata for fond som har registrert seg under Artikkel 9. Jeg så på beholdningene til disse fondene som om det var én aggregert sparebøsse. På aggregert nivå eier Artikkel 9-fondene så å si alle aksjene i verden, i alle fall de aksjene som inngår i verdensindeksen MSCI World. I de 70 fondene jeg så på, var det 97 prosent overlapp mellom indeksmedlemmene i MSCI World og den aggregerte porteføljen med Artikkel 9-fond.

Les også: «OL» i bærekraft blant verdens selskaper – Kina på bunn.

Hvor er bevis for bærekraftig forvaltning?

Myndighetene har lagd et omfattende og kostbart regelverk for å dreie samfunnet i retning av bærekraft og transparens. Finansbransjen svarer med å definere all verdens selskaper som bærekraftige, og da er det naturlig å spørre hva som i realiteten har endret seg.

Er Artikkel 9-fondenes aggregerte atferd bevis for grønnvasking i stor skala? Bærekraft har blitt en gullgruve for finansbransjen.

Likevel uteblir bevisene for at bærekraftsfondene samlet sett forvalter pengene på bærekraftig vis. Forvaltningsbransjen har heller ikke bevist at bærekraftsfondene bidrar til bærekraftige utfall i den virkelige verden. Reelt samfunnsansvar tilsier at finansbransjen legger frem slike bevis.

Les mer om Gabler Investments.

Les også: Dyr bærekraft for fondssparere (DN). Aggressiv markedsføring lokker mange inn i bærekraftsfond. Men hva får du egentlig når du kjøper disse fondene?

Publisert: 25. april 2022