close

Oljefondets skjulte tap

Få fond har vært mer under lupen enn Oljefondet. Likevel går et veddemål som har kostet det norske folk 600 milliarder kroner under radaren.

Trym Riksen, leder av porteføljeforvaltning i Gabler

Forvaltningen av Oljefondet er todelt. Departementet tar risiko som er knyttet til konstruksjonen av en god referanseindeks for å maksimere risikojustert avkastning, mens Norges Bank tar risiko som forbindes med avvik fra denne indeksen. Norges Banks operative forvaltning studeres nøye.

Finansdepartementets bidrag som byggmester er knapt kjent, selv om de økonomiske konsekvensene derfra har vært langt større.

Les intervju med Trym Riksen i Nettavisen om rapporten fra Norges Bank: -Åpenhet rundt avkastningen i forhold til markedet er viktig.

Trym Riksen, leder av porteføljeforvaltning i Gabler. Foto: Gabler.

Hele innlegget om Oljefondets milliardtap er publisert i Dagens Næringsliv (abo).

I et innlegg 22. juni kommenterer ekspedisjonssjef Espen Erlandsen i Finansdepartementet min kronikk av 16. juni om et tap på 600 milliarder kroner i Oljefondet. Les mitt svar her: 600 milliarder kroner – «en noe svakere utvikling» enn markedet?

Finansdepartementet avviker fra byggnormen


Kostnaden for Finansdepartementets beslutning om å avvike fra markedsporteføljen er beregnet av Norges Bank i publikasjonen «Investing with a mandate» fra den 27. august 2020.

Aksjesiden har ifølge Norges Bank tapt nær 600 milliarder kroner fra 1998 til 2019 på regionavviket fra markedsporteføljen, mens rentesiden har tjent omtrent 75 milliarder.

Finansdepartementets konstruksjon har lekket som en sil, og forvalterne i Norges Bank har vært ute av stand til å demme opp for lekkasjen. Lekkasjen har hittil vært ukjent for folk flest. Finansdepartementet har aldri varslet om den.

Dokumentet fra Norges Bank det viktigste offentlige dokumentet i etterkrigstiden. Nettopp fordi det tallfester hvor mye avviket fra bransjenormer har kostet nordmenn.

Trym Riksen i intervju med Nettavisen

Les hele intervjuet i Nettavisen om rapporten fra Norges Bank, der Riksen poengterer at åpenhet rundt avkastningen i forhold til markedet er viktig.

Fordi europeiske aksjer har fortsatt å gjøre det svakt i forhold til amerikanske siden 2019, har departementets overallokering i europeiske aksjer blitt anslagsvis 150 milliarder dyrere enn da Norges Bank gjorde beregningene. I sum har departements avvik fra byggnormen i finans gitt den norske befolkningen lavere avkastning og høyere risiko enn om vanlige byggforskrifter om porteføljekonstruksjon hadde blitt fulgt.

Det er vrient å slå markedet, og når Finansdepartementets negative bidrag overskygger Norges Banks positive bidrag, har heller ikke Oljefondet gjort dette. Gitt at Norges Bank lykkes med sitt mål om meravkastning fremover, vil det ta flere tiår før departementets tap er dekket inn.

Mens den operative forvaltningen av Oljefondet i Norges Bank følges med argusøyne, skjuler departements bidrag til forvaltningsresultatet seg bak et slør. Derfor har vi kommet i den situasjonen at alle følger med på de små tingene som Norges Bank gjør, mens ingen følger med på de viktigere valgene som Finansdepartementet har gjort. Vi ser ikke skogen for bare trær.

Les hele innlegget om Oljefondets milliardtap i Dagens Næringsliv (abo).

Les mer om vår kompetanse på strategisk rådgiving og porteføljekonstruksjon.

Publisert: 17. juni 2021