close

«Hans» kom med ekstremvær. Forsikringsselskapene har betydelige tap, men er de ekstreme?

Oversvømmelsene som skylte inn over Sør-Norge i august førte til store skader på eiendom og infrastruktur. Nedbørsmengden var ekstrem. Skadenes økonomiske omfang er derimot ikke ekstrem.

Christian Fotland, spesialrådgiver i Gabler


I august førte ekstremværet «Hans» til store ødeleggelser over store deler av Sør-Norge. Flere tusen mennesker måtte evakueres, og ødeleggelsene er betydelige. Dette ser ut til å bli den dyreste naturkatastrofen i Norges moderne historie.

Skadenes økonomiske omfang kan anslagsvis komme på rundt 1,7 milliarder kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadefond.[1] Vedvarende mye regn fortsetter å gi nye, inngripende skader på bygninger, veier og natur.

Kollektiv beskyttelse

Alle forsikringsselskaper som tilbyr brannforsikring i Norge, er medlemmer i Norsk Naturskadepool. Dette systemet fungerer som en kollektiv beskyttelse der skadeutbetalinger fordeles proporsjonalt basert på innsamlede naturskadepremier.

Statens naturskadeordning tar seg av naturskader på eiendeler som ikke er dekket av brannforsikringen, som for eksempel skader på dyrket mark og broer.[2] Derimot, ting som campingvogner, biler og småbåter, er ikke inkludert i Naturskadepoolen, men kan være dekket av vanlige forsikringer. Det samme gjelder følgeskader som tap av inntekt.

Hvordan påvirkes Naturskadepoolen av skadenes omfang?

Inntil midten av august var det blitt rapportert rundt 7000 skademeldinger til Naturskadepoolen, med en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner knyttet til boliger og hjem. Disse estimatene er svært usikre, og utbetalingene av skadebeløp skjer gradvis over tid. Det er ikke klart hvor mye av skadebeløpet som treffer Naturskadepoolen.

Samlet naturskadepremie til Naturskadepoolen utgjør rundt 1.7 milliarder i 2023. Naturskadepoolens ansvar er begrenset til 16 milliarder, noe som vil tilsvare en superekstrem hendelse. Naturskadepoolen bruker om lag 325 millioner til reassuransepremier for å beskytte seg slik at samlet utbetaling ikke overstiger 1,5 milliarder for Naturskadepoolen.

Meteorologisk Institutt beskriver nedbørsmengden i «Hans» som ekstrem.[3] Været brakte med seg en sjelden kraftig nedbør over Østlandet, noe som ikke er sett på minst hundre år.

Ved å analysere prisene på Naturskadepoolens reassuranse kan man estimere hvor ofte store skader vil inntreffe. For eksempel, en skade på 1,6 milliarder kroner for Naturskadepoolen kan forventes å skje omtrent hvert 46. år. Dersom skaden øker opp mot 2.5 milliarder, skulle det skje hvert 60. år. En storskade på 6 milliarder er estimert til å kunne inntreffe hvert 100 år.

Ikke ekstreme økonomiske skader

Selv om «Hans» brakte ekstrem nedbør, reflekterer det økonomiske skadeomfanget ikke det samme nivået av ekstremitet. For at nivået på skadeomfang i Norge skal kunne kalles ekstremt, må vi over 6 milliarder i omfang.

En trøst i tallene er internasjonale paralleller og investeringer. Til sammenligning, forventes forsikringsutbetalinger etter rekordnedbør i Emilia-Romagna i Italia å ligge rundt 6 milliarder kroner. Det kan kanskje også være beroligende for de som eventuelt har investert i katastrofeforsikring å vite at avkastningen, basert på tall fra juni 2023, ville vært 6–7 %.

Les om våre tjenester innen ESG og bærekraft.

Les mer om kapitalforvaltning.


[1] https://www.naturskade.no/nyheter/2023/fortsatt-skademeldinger-etter-ekstremvaret-hans/

[2] https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen/naturskadeerstatning

[3] https://www.met.no/nyhetsarkiv/over-100-ar-siden-det-har-regnet-sa-mye-pa-ostlandet

Publisert: 4. september 2023