close
Arkiv

Høstens foredragsserie

WEBINARER | Seminarserie fra Gablers investerings- og analyseteam

Investeringsstrategi | Inflasjonsrisiko og porteføljekonsekvenser | Forvalterutvelgelse i Gabler | Det grønne skiftet | Fra overordnet strategi til porteføljekonstruksjon

Vi har gleden av å presentere høstens foredragsserie med Gablers investerings- og analyseteam.

Webinarrekken starter med et overordnet blikk på hvordan man bør tenke rundt investeringsstrategi.

Videre utover høsten har vi tre sesjoner, hvor vi fokuserer på ulike aspekter med relevans for strategien. I den femte og siste sesjonen vil vi vise hvordan vi konstruerer en balansert portefølje som tar hensyn til de ulike elementene, og som kan realisere investeringsstrategien i praksis. Hvert seminar starter kl. 08.30 og varer fra 30 minutter til maksimalt en time.

Investeringstrategi


Torsdag 23. september | 08.30 – 09.30 | Webinar
 • Hvordan bør man tenke om investeringsuniverset?
 • Er 60/40 porteføljen relevant?

Inflasjonsrisiko og porteføljekonsekvenser


Onsdag 29. september | 08.30 – 09.30 | Webinar
 • Kan økende inflasjon bli langvarig?
 • Høyere inflasjon kan gi økte renter med verdifall på aksjer og obligasjoner samtidig?

Forvalterutvelgelse i Gabler


Tirsdag 19. oktober | 08.30 – 09.30 | Webinar
 • Hvilke mål har Gabler når de leter etter forvaltere?
 • Hvordan jobber Gabler med forvalterutvelgelse?


Det grønne skiftet


Torsdag 28. oktober | 08.30 – 09.30 | Webinar
 • Olje som energikilde. Vil etterspørselen forsvinne og vil avkastningen fra energisektoren være under systematisk negativt press?
 • Hva betyr EU sine nye reguleringer? Kan vi tolke «Sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR)» reguleringer gitt av EU presist?
 • Hva er effekten av EU sine nye reguleringer på markedene?
 • Hva gjør forvaltere, indeksleverandører og investorer av tilpasning?

Fra overordnet strategi til porteføljekonstruksjon


Tirsdag 16. november | 08.30 – 09.30 | Webinar
 • Hvordan bør idealporteføljen se ut gitt lave renter, mulig inflasjon og det grønne skiftet?

Foredragsholdere


Trym Riksen

Head of Portfolio Management i Gabler

Trym er leder for porteføljeforvaltning i Gabler og bistår i tillegg i arbeidet med finansiell rådgivning og analyse, allokering, porteføljekonstruksjon og risikostyring for våre kunder.

Dag Løtveit

Chief Strategist, Investment Research

Dag er tidligere leder for renteforvaltning i oljefondet og er nå ansvarlig for forvalterseleksjon og forvalterovervåkning på obligasjonssiden i Gabler.

Daniel Larsen

HeCo-Chief Investment Officer

Trym Daniel har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000, og har lang erfaring som aksjeanalytiker fra både Orkla ASA og Solsten AS.

Arild Årdal

Investeringsdirektør i Gabler

Arild Braute Årdal er investeringsdirektør i Gabler Investments. Arild leder et team med dyp og bred erfaring fra investeringer innen aksjer, renter, eiendom og reassuranse gjennom flere tiår.

Ønsker du å delta på webinar kan du sende en mail til din kontakt hos Gabler.

Det vil bli sendt ut Teams-link i forkant av hvert møte når du er påmeldt.

Vel møtt!

Her kan du lese mer om Gabler Investments og våre kjerneleveranser avkastning, risikostyring og rapportering.