Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

IORP II

Revidert pensjonskassedirektiv, også kjent som IORP II, implementeres i 2019. Direktivet søker å forbedre måten pensjonsordninger styres på og håndterer risiko, oppmuntrer til ansvarlig investering og stiller krav til informasjon som skal gis til pensjonsordningens medlemmer og deres begunstigede.

Vi bistår din pensjonsordning med forberedelse på, og praktiske løsninger for etterlevelse av, det reviderte pensjonskassedirektivet IORP II.

Ta kontakt for å finne ut mer.

Viktige områder som blir påvirket av IORP II

  • styret
  • daglig leder
  • risikostyring
  • aktuar
  • intern revisjon
  • retningslinjer/dokumentasjon
  • depot
  • medlemskommunikasjon
  • regulatorisk rapportering
Lise Schie Berntsen
Lise Schie BerntsenKundeansvarlig