Våre resultater kan bidra til verdiskapning og nye muligheter for samfunnetVåre resultater kan bidra til verdiskapning og nye muligheter for samfunnet

Gabler ønsker å bidra til bærekraftig utvikling også utover våre forretningsområder. Vår visjon er å skape resultater som gir muligheter. Ved å integrere sosiale hensyn i virksomheten ønsker vi å skape muligheter, både for Gabler og mennesker i samfunnet vi er en del av.

Vår bistand går til humanitært arbeid, gjennom samarbeid med Flyktningehjelpen, og deres arbeid for humanitær hjelp til mennesker på flukt. Vi støtter unge toppidrettstalenter, samt lokale idrettslag på barne- og ungdomsnivå. Vi tilrettelegger for at ansatte kan drive frivillig arbeid, gjennom at de kan bruke en time av arbeidsuken til denne type tiltak.

Else Tonstad
Else TonstadLeder for samfunnsansvar i Gabler