close

Viktig milepæl for satsing i Norden

Gabler kjøper aktuarfirmaet Lillevold & Partners og blir med dette det sterkeste uavhengige miljøet i Norge innen aktuarfaglige tjenester. Kjøpet er et steg i en langsiktig strategi.

Gabler kjøper Lillevold & Partners


Transaksjonen er en del av Gablers overordnende ambisjon om å konsolidere markedet for ytelsesbasert pensjon; delvis gjennom å tilby den ledende driftsløsningen for pensjonstjenester, men også gjennom å kjøpe pensjonsporteføljer fra livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

Konsernsjef Aksel Bjerkvik i Gabler AS

Jeg er svært glad for at Lillevold & Partners blir en del av Gabler. Dette er en viktig milepæl på vår videre nordiske reise.

Aksel Bjerkvik, konsernsjef i Gabler.

Lillevold & Partners består av 10 kompetente medarbeidere, en solid kundeportefølje og avanserte teknologiske verktøy. Lillevold & Partners bistår i dag 26 pensjonskasser, som forvalter pensjonsmidler på til sammen 105 milliarder kroner.

Aktuartjenester er virksomhetskritiske for pensjonskasser og forsikringsselskaper. Vi har lært Gabler å kjenne som en virksomhet som deler vårt verdigrunnlag og vårt dedikerte betjeningskonsept, og vi synes det er svært gledelig at Gabler og vi sammen har lykkes i å ville forene krefter.

Pål Lillevold, majoritetseier i Lillevold & Partners
Pål Lillevold og Aksel Bjerkvik signerer avtalen digitalt.

Sammen med Gablers eksisterende kompetansemiljø innen Aktuar liv & pensjon, Aktuar skade og Risk Management, vil det nye teamet utgjøre 25 dedikerte medarbeidere med spisskompetanse innenfor nevnte områder.

Til sammen vil Gabler, etter kjøpet, følge opp pensjonsforpliktelser for over 200 milliarder kroner, og blir trolig Norges sterkeste miljø, både faglig og teknologisk, innen aktuarområdet.

Ny leder for Aktuar & Risk Management


Gabler har nylig ansatt Egil Heilund som ny leder for det nye satsingsområdet, som har fått navnet Aktuar & Risk Management. Egil har vært ansvarshavende aktuar i DNB i 15 år, og de siste 5 år som Chief Risk Officer i Nordea Life & Pension Nordic.

– Dette er et nytt grep for å sikre at Gabler fortsatt skal være Norges mest kompetente og komplette leverandør innen vår sektor, sier Aksel Bjerkvik.

Egil startet 1. mai, har kontorsted i Bergen og inngår i selskapets ledergruppe.

Egil Heilund i Gabler AS
Egil Heilund ansatt som konserndirektør Aktuar & Risk management i Gabler. Foto: privat.

Jeg ser oppriktig fram til å få være med å utvikle et så sterkt og godt fagmiljø som Gabler. Jeg er både ydmyk og stolt over de store oppgavene vi er tildelt for å forvalte midlene til dagens og fremtidige generasjoner.

Egil Heilund, konserndirektør Aktuar & Risk Management i Gabler

Vokser i nedgangstider


I en tid hvor store deler av næringslivet permitterer ansatte og gjør store kostnadskutt, er Gabler i rekrutteringsmodus innen en rekke områder. Hverken selskapets finansielle situasjon eller vekststrategi er vesentlig påvirket av koronaepidemien. Gabler søker blant annet etter IT -utviklere, finans­analytikere og aktuarer.

Gablers eiere og ledelse er meget langsiktige og ser nåværende situasjon som en mulighet for å rigge til videre vekst og satsing, sier Bjerkvik.

Styrker institusjonell retning


Strategien for Gabler skal spisses og styrkes i institusjonell retning mot pensjonskasser, livselskaper og større investorer – mens andre deler avvikles. Individuell pensjonsrådgivning vil i ikke lenger være en del av Gablers tjenestetilbud. Selskapet Gabler Pensjonsrådgivning, tidligere Steenberg & Plahte AS, er derfor solgt til Formuesforvaltning. Fire dyktige medarbeidere følger med i denne overdragelsen.

– Vi takker for tiden i Gabler og ønsker lykke til i et nytt, sterkt faglig miljø, sier Bjerkvik.

Gabler fortsetter å etterleve strategien hvor selskapet skal utvikle seg og satse på markedet for ytelsespensjon, rådgivning og investeringstjenester. Gabler satser også ytterligere på støttetjenester til kjerneområdene, herunder regnskapstjenester og Risk Management.

Les mer i Finansavisen (for abonnenter).

Publisert: 23. mai 2020