close

Trym Riksen ansatt som Head of Portfolio Management i Gabler

Vi er svært glade for at Trym starter hos oss, og styrker med det vårt rådgivingsteam både mot institusjonelle kunder og private wealth.

Trym Riksen er ansatt som leder for porteføljeforvaltning i Gabler Investments. Han har omfattende erfaring fra finans og porteføljeforvaltning, og kommer fra Formuesforvaltning, hvor han har hatt et bredt ansvarsfelt. Riksen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Tidligere har han vært sjefstrateg og investeringsdirektør i DNB, og aksje- og hedgefondsforvalter i Storebrand. Han tiltrer 1. september.

Vi er svært glade for at Trym begynner hos oss. Han har en svært relevant bakgrunn og vil styrke Gablers allerede sterke rådgivingsteam for både institusjonelle kunder og privat formuesforvaltning.

Tor Sydnes, konserndirektør Investments i Gabler
Trym Riksen starter i Gabler 1. september.

Gabler er et unikt selskap i norsk sammenheng innenfor uavhengig rådgivning. Det er et selskap som inngir tillit, en egenskap som er så viktig innenfor denne bransjen. Jeg er veldig glad for at denne muligheten åpnet seg.

Trym Riksen, nyansatt leder for porteføljeforvaltning i Gabler

Om Gabler

Gabler er et uavhengig selskap innen pensjon, forsikring og kapitalforvaltning. Gabler Investments er et verdipapirforetak som gir råd til pensjonskasser, kommuner, stiftelser og family offices om hvordan de skal forvalte sin kapital. Totalt etterser Gabler pensjoner og plasseringer for 150 milliarder kroner. Gabler Investments gir råd om kapitalforvaltning og har om lag NOK 90 mrd. under rådgivning.

Publisert: 20. mai 2020