close

Strategisk skifte for Gabler

Vi er i starten av en internasjonal satsning. Bred dekning i media den siste tiden har ført til mange henvendelser. Les fin sak i Bergens Tidende / E24 om vår virksomhet.

De siste ukene har det vært stor medieoppmerksomhet rundt Gabler.

Bergens Tidende og E24 publiserte nylig en større artikkel der vi ble presentert. Det er mye spennende som skjer i og rundt Gabler om dagen, noe av dette er omtalt i saken.

Les mer om Gablers utvikling i BTs sak her.

Gabler retter blikket mot det nordiske markedet. Selskapet har fått sin første kunde fra Sverige, og samtaler pågår med flere danske pensjonskasser.

– Vi gjennomfører nå et stort strategisk skifte. Dette er første ledd i en internasjonal satsing, sier konsernsjef Aksel Bjerkvik til BT.

Lave renter øker etterspørsel

Gabler følger opp nesten 10% av den norske befolkning sine pensjonsrettigheter og har over 100 milliarder kroner under investeringsrådgivning.

-Jeg har følt på en ydmykhet for samfunnsrollen vi spiller. Den er mye større enn at vi kun er 120 ansatte, sier konsernsjef Aksel Bjerkvik til BT.

Stor usikkerhet rundt koronasituasjonen og rekordlave renter, gjør at vi nå opplever stor etterspørsel etter rådgivning. Lave renter øker verdien til fremtidige pensjonsforpliktelser. Når rentene er lave, vil en krone du må betale i fremtiden ha større verdi i dag.

Pensjonskasser må sikre at de kan dekke forpliktelsene de har i fremtiden. Derfor er det mange pensjonskasser som trenger råd for sine investeringer.

– Vi lever av å forstå og formidle risiko og volatilitet. Etterspørselen etter en aktør som oss er nok styrket gjennom korona, sier Aksel Bjerkvik til BT.

Porteføljeforvalter

Gabler har søkt Finanstilsynet om konsesjon som porteføljeforvalter, og antar å bli godkjent.

Signering av kontrakt med en ny stor kunde kom beleilig for selskapet, som lenge har tenkt på muligheten for å ekspandere investeringsdelen av selskapet. Nå ønsker Gabler å tilby aktiv kapitalforvaltning til andre med store formuer.

Markedet er potensielt enormt. Norske private pensjonsforpliktelser utgjør 500 milliarder kroner. I tillegg kommer veksten i velstående personer.

Våre kunder har i snitt 1,5 milliarder som må investeres.Innskuddet ditt må være en god del større enn millionen. Vi tar imot alle over 100 millioner, sier Bjerkvik.

Faksimile fra oppslag i Bergens Tidende / E24 11. juli 2020. Foto: Ørjan Deisz.

Publisert: 16. juli 2020