close

Oljefondsavkastning med kun tredjedelen så mye i aksjer

Kristiansand kommune rebalanserte tilbake til strategiske vekter i aksjer etter det brutale markedsfallet i mars, og oppnådde til slutt samme avkastning som Oljefondet for året 2020.

Men det er en sentral forskjell mellom de to – mens Oljefondet har om lag tre fjerdedeler i aksjer, har Kristiansand bare en fjerdedel. Begge har de øvrige midlene i sikre rentebærende og litt i ubelånt eiendom.

Kristiansand kommune kan vise til svært god avkastning på finansporteføljen, sett i lys av koronauroen i aksje- og obligasjonsmarkedet. Porteføljen utgjør nå nær 1,2 milliarder kroner etter kommunesammenslåingen.

Kommunen fikk dermed like god avkastning på pengene sine som Oljefondet.

Avkastningen på 10, 9 % er 2,2 prosent foran sine relevante referanseindekser og vurderes etter samme metodologi som avkastningen i Oljefondet. I kroner er avkastningen for 2020 på 123 millioner. Det kommer godt med når kommunen har fått ekstra utgifter på grunn av koronaen.

Imponerende avkastning

Som rådgiver og forvalter for kommunen er vi fornøyd med avkastningen.

Dette er nok gode tall når aksjeandelen kun utgjør 25 prosent av porteføljen. Resten er plassert i trygge obligasjoner og litt i eiendom.

Investment Manager Ernst Hagen i Gabler. Foto: Eva Løvaas

Kommunens forvalter i Gabler er Ernst Hagen.

– Kommunen fortjener stor ros for at de – i motsetning til de fleste investorene i aksjemarkedet – klarte å holde hodet kaldt og fulgte strategien sin da det så som mørkest ut i markedet. De fleste har en tendens til å bli redde i slike sammenhenger, det er jo dette som er årsaken til at fallene blir så brutale; en stor overvekt av investorene i aksjemarkedet finner ut at de skal selge seg ned på samme tid.

Ernst Hagen, Investment Manager og Private Wealth Management i Gabler

– Jeg skal også være ubeskjeden og si at vi kanskje spilte en rolle i forbindelse med reallokeringen inn i aksjer da det stormet som verst, legger han til.

Nå takker kommunen Gabler for gode råd knyttet til forvaltningen av sin portefølje.

– Vi klarte å kjøpe oss opp da markedet var på bunn i mars og april. Vi er veldig fornøyde med rådene vi fikk, sier økonomisjef Arne Henrik Lukashaugen i Kristiansand kommune til Fædrelandsvennen.

Grepet ga formidabel avkastning utover året da verdens aksjemarkeder hentet inn det tapte og steg videre da de gode nyhetene om vaksiner begynte å komme. Men investeringene i rentebærende og eiendom er også en sentral forklaring på de gode tallene. Den nye kommunen gikk inn i 2020 med en fondsportefølje på 1,124 milliarder, og gikk ut av året med 123 millioner mer.

Energiverkspenger

Fondet stammer i hovedsak fra salget av Agder Energi-aksjer i 2002. Den gangen satte kommunen også av penger til Cultiva og Sørlandets kompetansefond.

Da kommunen la budsjettet, var målet fire prosent avkastning. Underveis i året tenkte de det gikk mot null. Derfor er kommunen glad for tosifret avkastning og gevinst på over 120 millioner.

Når avkastningen vurderes, måles aksjer mot en kombinasjon av relevante referanseindekser for modne og fremvoksende markeder og renteavkastning mot globale og norske renteindekser. Indeksene vektes i tråd med mandatets vekter innen de ulike aktivaklassene.

Kristiansand har slått sin relevante indeks-kombinasjon med mellom to og tre prosent hvert år de seneste fem årene, og kan vise til en imponerende, risikojustert avkastningshistorikk helt tilbake til midten av 2000-tallet.

Her kan du lese hele saken i Fædrelandsvennen (abo).

God avkastning for Kristiansand kommune etter at Gabler har gitt råd om forvaltning.
Fædrelandsvennen 17. februar 2021.

Publisert: 23. februar 2021