close

Ny retning for Gabler Insurance Brokers

Gabler selger Gabler Insurance Brokers AS til forsikringsformidlingsselskapet Söderberg & Partners AS. Dette er resultatet av et strategisk valg om å bli enda sterkere på kjerneområdene.

Gabler Insurance Brokers har drevet med forsikringsformidling siden 2015. Gjennom årene har selskapet hatt god vekst, og etablert seg som en anerkjent aktør i meglerbransjen. Kundemassen er solid og diversifisert, med noen av Norges største virksomheter.

Fokuserer på kjernevirksomhet


Strategisk skal Gabler fremover fokusere på pensjons- og forsikringsadministrasjon og investments, med tilhørende støttetjenester. En integrasjon med Söderberg & Partners tror vi er bra for både kundene og ansatte.  Samtidig vil Gabler og Söderberg & Partners opprettholde et strategisk samarbeid på områder hvor vi i felleskap kan bidra sterkere mot kundene.

Gabler gjør et strategisk skifte og fokuserer sin kjernevirksomhet videre på pensjons- og investeringstjenester. Vi tror derfor at Söderberg & Partners vil være en bedre eier for Gabler Insurance Brokers fremover, både for de ansatte og kundene.

Aksel Bjerkvik, adm. dir. i Gabler
Aksel Bjerkvik i Gabler. Foto: Thomas Bruun

Gabler Insurance Brokers består av åtte meget kompetente medarbeidere som besitter tung kompetanse innen pensjons- og skadeforsikring og har en sterk posisjon på Vestlandet.

Jørn Gisvold, administrerende direktør for den norske delen av Söderberg & Partners, gir uttrykk for at målsettingen med oppkjøpet er 3-delt:

Dette er et viktig steg i vår vekststrategi, hvor vi ønsker å utvide vår rådgivningsvirksomhet i hele Norge. Dette selskapet er strategisk viktig for oss, ved at vi med oppkjøpet nå er representert med vårt tjenestespekter i Bergen og vestregionen, og til slutt står Gabler Insurance Brokers for en kompetanse innenfor innkjøp og drift av store pensjon- og personforsikringsprogrammer til store konserner. Vi får her med oss en solid kompetanse på dette området.

Jørn Gisvold, adm. dir. for den norske delen av Söderberg & Partners
Jørn Gisvold i Söderberg & Partners. Foto: Söderberg & Partners

Kundene til Gabler Insurance Brokers skal være helt sikre på at kundeleveranser og betjeningskonsept vil bli opprettholdt. Tjenestene vil være tilsvarende som i dag, alle de ansatte blir med videre til S&P, og kundene vil få de samme kontaktpersonene fremover.

Publisert: 6. oktober 2020