close

Ny rapport om private helseforsikringer

Flere privatpersoner skaffer seg helseforsikring fordi de ikke ønsker å stå i behandlingskø om de blir syke. Gabler har vurdert leverandørenes produkter i en rapport for Forbrukerrådet.

Stadig flere nordmenn tegner private helseforsikringer. Forbrukerrådet har for andre året på rad undersøkt produktene til alle de seks forsikringstilbyderne. I år som i fjor har Gabler, som eneste uavhengige forsikringsmegler, foretatt undersøkelsen.

Se artikkel i VG 25. juli 2020, basert på Gablers rapport: Helseforsikring – trenger du det?

Markedet for private helseforsikringer, også omtalt som behandlingsforsikringer, er i vekst. I 2018 hadde om lag 60 000 tegnet privat helseforsikring. En undersøkelse Forbrukerrådet har utført avdekker at hele 240 000 forbrukere vurderer å kjøpe privat helseforsikring det nærmeste året.

Økt interesse for å kjøpe privat helseforsikring gjorde at Forbrukerrådet ønsket å sammenligne hva de ulike forsikringsselskapene tilbyr. Gabler ble, som eneste uavhengige megler, spurt om å foreta undersøkelsen og lage en rapport på vilkårene. Vi er veldig glade for å kunne bidra med evalueringen, og har hatt et godt samarbeid med Forbrukerrådet hele veien.

Christian Theodorsen, senior forsikringsmegler i Gabler.

Rapporten har en effekt

Årets undersøkelse er en videreføring av undersøkelsen som ble foretatt for første gang i fjor. Etter fjorårets undersøkelse har produktene blitt noe mer forbrukervennlige. Alle leverandørene har innført kompensasjon ved brudd på behandlingsgarantien, noe Forbrukerrådet har søkelys på. Vilkårene er blitt mer like, og dette er positivt. Likevel kan vilkårene være vanskelig å forstå, så det er fortsatt en vei å gå for at disse kan gjøres enklere og mer oversiktlig for forbrukerne.

Det er totalt seks forsikringsselskaper i Norge som selger private helseforsikringer; Storebrand, Tryg, Gjensidige, Sparebank 1, Nemi og Vertikal helse. Alle seks selskapene er vurdert i undersøkelsen. Evalueringskriteriet i undersøkelsen som er tillagt mest vekt er spesialistbehandling, operasjon, billeddiagnostikk og dagkirurgi. Øvrige kriterier som er vektet høyt er pris, online legehjelp, garantitid og kreftbehandling.

For andre året på rad er Tryg vurdert til å ha det beste produktet, de får terningkast 6 i testen. Nemi kommer dårligst ut, og er den eneste leverandøren som får terningkast 3.

Hele rapporten om helseforsikringer kan du lese her: https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2019/10/20191028-ke-helseforsikring-sammenligning-rapport.pdf

Les mer om evaluering av helseforsikringer her: https://www.dinside.no/okonomi/de-beste-helseforsikringene/71817830

Publisert: 20. november 2019