close

Gabler med ny eier og nordiske ambisjoner

Gabler får ny eier og blir med dette en enda sterkere aktør i det norske markedet for pensjon, investering og forsikring. Det er noen av eierne av Nordic Insurance Consolidation Group (NICG) som går inn på eiersiden av Gabler. De nye investorene er grunnleggerne og eierne av et sveitsisk Family Office, og grunnleggeren av NICG, […]

Gabler får ny eier og blir med dette en enda sterkere aktør i det norske markedet for pensjon, investering og forsikring.


Se video fra signeringen. Foto/redigering: Stang Media/Eivind Wesenberg

Det er noen av eierne av Nordic Insurance Consolidation Group (NICG) som går inn på eiersiden av Gabler. De nye investorene er grunnleggerne og eierne av et sveitsisk Family Office, og grunnleggeren av NICG, Thomas Vinge Hansen. Eierne har høye ambisjoner og unik ekspertise innen pensjon og de utfordringene som påhviler pensjonsforetak og andre investorer i dagens lavrenteklima.

Gabler vil fortsette å levere uavhengige tjenester med høy kvalitet for våre kunder i Norge.

Fra venstre Thomas Vinge Hansen, NICG, Aksel Bjerkvik, Gabler og Johan Solbu Braaten, Gabler.
Foto: Kubrix / Magnus Aune

– Dette er en god dag for ansatte, kunder og aksjonærer i Gabler, sier konsernsjef i Gabler, Aksel Bjerkvik.

Innen Gabler sine kjerneområder har de nye eierne lang industriell erfaring fra den finansielle sektor. De nye eierne kan vise til meget gode resultater over lang tid.

– Gjennom kapitalsterke eiere kan vi øke ambisjonsnivået til Gabler betydelig. Vi tar vare på et av Norges sterkeste fagmiljø innen våre forretningsområder, samtidig som vi får enda større gjennomføringskraft.

Aksel Bjervik, konsernsjef i Gabler

Konsernsjef Aksel Bjerkvik i Gabler AS

Gabler vil fortsette å levere uavhengige tjenester med høy kvalitet for sine kunder i Norge, samtidig blir Gabler en sentral plattform for den nye eierens ambisjoner i det nordiske markedet.


Styreleder Johan Solbu Braaten er svært glad for at vi har kommet i mål med en meget god løsning for våre kunder og ansatte.

Styret har arbeidet hardt for å sikre et godt planlagt, naturlig generasjonsskifte som bidrar til å ta selskapet videre.

Johan Solbu Braaten, styreleder i Gabler


– Ideen om å forene interesser i Gabler og ekspertise fra de nye investorene og deres selskaper er å skape en solid og troverdig partner for aktørene innen pensjon, investering og forsikring. Gablers markedsposisjon kombinert med sterk uavhengighet gir en utmerket plattform for utvidet rådgiving til dagens og fremtidens kunder, sier Thomas Vinge Hansen på vegne av investorene.

Vi har ambisjoner om å tilby både komplette driftsplattformer og finansielle løsninger for pensjonsforetak i det nordiske markedet.

Thomas Vinge Hansen, Nordic Insurance Consolidation Group (NICG)

De private investorene kjøper omlag 70 prosent av selskapet, mens resterende rundt 30 prosent skal eies av ledere og nøkkelpersonell.

Gjennomføringen av transaksjonen forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet.


Om ny hovedeier

Den nye eierkonstellasjonen består av investorer som har samlet sine interesser i holdingselskapet NIP Holding AS. De har unik ekspertise innen pensjon og de utfordringene som stilles til pensjonsforetak og andre investorer i et lavrenteklima. Videre har eierne lang erfaring og kan vise til svært gode resultater innen kapitalforvaltningsmarkedet. Eierne har lang erfaring fra det finansielle, samt det strategiske rådgivningsmarkedet innen Gabler sine kjerneområder.

Les mer om saken i Dagens Næringsliv (for abonnenter).

Publisert: 24. august 2019